BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Sprzedaż firmy

 

Słowo wstępu

W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie lub też nie ma zamiaru, z różnych przyczyn, prowadzić dłużej swojego biznesu, rodzi się pomysł na sprzedaż firmy. W obecnych trudnych warunkach gospodarczych związanych chociażby z ogólnoświatowym kryzysem wywołanym pandemią wirusa Covid-19, niejeden właściciel firmy zastanawia się co zrobić w takiej sytuacji i jak poprawnie dokonać procesu sprzedaży.

Należy zatem zrobić to tak, by sprzedaż firmy nie okazała się jeszcze większym niepowodzeniem i pogłębieniem problemów finansowych, a wręcz odwrotnie przyniosła zysk. Zanim jednak podejmie się taką decyzję o sprzedaży, przedsiębiorca musi się do tego przygotować. Krok po kroku przeanalizować cały proces sprzedażowy, by zrobić to świadomie i mądrze nie tracąc na transakcji.


 

SPRZEDAŻ FIRMY - ETAP PIERWSZY

Analiza przedsiębiorstwa, potrzeb rynku, wytypowanie klienta
 

W etapie pierwszym przedsiębiorca dokonuje analizy potrzeb projektu sprzedażowego. Pod jego rozwagą niewątpliwie, znajdzie się analiza samego przedmiotu transakcji czyli przedsiębiorstwa. Będzie musiał on, oszacować jego wartość. Kiedy mamy do czynienia z małą firmą nie powinno to nastręczyć większej trudności. Przedsiębiorca będzie w stanie samodzielnie, oszacować jej wartość. Inaczej będzie wyglądać sprawa gdy przedmiotem transakcji będzie duża i rozbudowana działalność z ogromnym majątkiem i zapleczem personalnym. Niewątpliwie w tym drugim wypadku dobrze będzie zasięgnąć porady specjalistów, którzy zajmują się taką wyceną zawodowo.

Analiza potrzeb rynku, to kolejny krok działania przedsiębiorcy. Od niej m.in.  będzie zależała cena sprzedawanego przedsiębiorstwa jak również od charakteru i przedmiotu działalności firmy. Ponadto jeśli, firma działa w niszowej branży może się zdarzyć, że liczba chętnych nabywców będzie nieznaczna. Zatem pozycja sprzedawanej firmy na rynku, znacząco wpłynie na jej wartość. Mocne i słabe strony działalności także będą, nie bez znaczenia wyjściowe dla oszacowania jej wartości rynkowej.

Umiejętnie zbudowana oferta sprzedaży firmy bez wątpienia, przyciągnie uwagę wielu zasobnych inwestorów. Każdy z nich będzie starał się wynegocjować możliwie najlepsze dla siebie warunki zakupu, sprzedawanego przedsiębiorstwa. Kim zatem będzie właściwy klient, z którym powinniśmy prowadzić negocjacje? Z pewnością będzie to ktoś taki, kto będzie miał możliwość podejmować ostateczne decyzje. Ktoś kto, dysponuje środkami na jej zakup. Ktoś komu, będziemy ufać lub przynajmniej spróbujemy  to zrobić licząc, że nasza firma trafi w dobre ręce lub nawet, na co może liczyć sprzedający, będzie się rozwijać i cieszyć nowego nabywcę jeszcze większą zyskownością.

 

SPRZEDAŻ FIRMY - ETAP DRUGI

Rewizja oferty (audyt), poufność transakcji
 

Nabywca przed podjęciem ostatecznej decyzji chce dokonać analizy sytuacji przedsiębiorstwa, najczęściej w formie audytu. Nic w tym dziwnego, ponieważ nikt nie lubi kupować „kota w worku”. Przedsiębiorca jako właściciel musimy zadbać o bezpieczeństwo dokumentacji finansowej. Szczególnie księgowej, kadrowo-płacowej czy też umów zawartych z dostawcami lub odbiorcami usług by nikt niepowołany nie miał dostępu.  

Będąc już na etapie faktycznego spotkania z potencjalnym nabywcą zadbajmy o to by podpisać stosowne dokumenty zabezpieczające poufność danych. Będziemy przecież analizować ekonomiczno-finansowy zakres działania firmy.  Działanie takie uchroni nas przed nieuczciwą konkurencją i nie pozwoli na pozyskanie danych. To w istocie nasze pomysły czy też strategia działania, przyjęta w firmie. Nabywca zobowiązuje się w nim do nie ujawniania jakichkolwiek, informacji i danych oraz dokumentów, jakie zostały mu udostępnione w ramach prowadzonego audytu przedsiębiorstwa.

 

SPRZEDAŻ FIRMY - ETAP TRZECI

Negocjacje, przygotowanie umowy, sprzedaż
 

Negocjacje to najtrudniejsza część procesu sprzedaży firmy. Nabywca będzie zainteresowany najniższą ceną zakupu, a sprzedający taką, która pozwoli mu pokryć wszelkie koszty i przyniesie wymierny zysk z transakcji. Kluczowa może okazać się decyzja
o poprowadzeniu całego procesu przez profesjonalnie przygotowanego negocjatora, który używając dostępnych technik negocjacyjnych uzyska dla nas, najkorzystniejszy skutek handlowo-prawny. W tym etapie istnieje również możliwość zawieszenia negocjacji, w którym każda ze stron może spokojnie przemyśleć przebieg fazy procesu sprzedaży.     

Przygotowanie umowy jest kluczowym procesem. Jej zakres i ostateczne podpisanie będzie wpływało na satysfakcjonujące zamknięcie procesu sprzedaży dla obu stron. W umowie muszą zostać zawarte najważniejsze postanowienia. Będzie to ustalona cena sprzedaży, sposób jej zapłaty, zabezpieczenia dotyczące całego sposobu  przekazania majątku, itp. Niemałym znaczeniem będzie również zakres dotyczący odpowiedzialności sprzedawcy i kupującego po zawarciu umowy. Umowa może również zawierać dodatkowe postanowienia, które okażą się kluczowymi dla przyszłej działalności sprzedawanego podmiotu. W tym kroku ustalana zostaje również treść innych dokumentów, w których sprzedawca może zobowiązać się do pomocy we wdrożeniu jej działania przez nabywcę lub przeszkolenia nowego menadżera, który poprowadzi działalność.                

Sprzedaż firmy to skomplikowane działanie, które niesie z sobą bardzo poważne konsekwencje zarówno dla sprzedającego jak i kupującego. By proces ten został zwieńczony sukcesem warto zastanowić się, czy nie powierzyć go profesjonalistom? To oni przecież znają się na materii i z dużą łatwością dokonają niezbędnych czynności, pozwalając nam czuć się spokojnie.

Kategorie: sprzedam firmęogłoszenia biznesoweszukam inwestora
//M.K.

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/qwtCeJ5cLYsZobacz również

Wycena przedsiębiorstwa, czy można samodzielnie wycenić własną firmę?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często stają przed dylematem ile tak naprawdę warte jest przedsiębiorstwo. Taka wycena jest bardzo potrzebna w celu realizacji wielu zdarzeń gospodarczych. A wśród nich najistotniejszymi są – sprzedaż udziałów, pozyskiwanie inwestora, ubieganie się o kredyt czy tez sprzedaż firmy. Wycena to po prostu określenie całkowitej wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu wybranych...

Oszczędności w firmie – sposoby na redukcję kosztów

Wiele firm boryka się z problemami wydatków, właściciele muszą wprowadzać oszczędności. Jednak oszczędności to tak naprawdę nie tylko wydatki ale i rozwój firmy. Często sami pracownicy patrzą przychylnie na optymalizację kosztów, dzięki wdrożeniu automatyzacji procesów, zrealizowanych jest więcej zadań a pracownik może liczyć na realne profity.

Motywowanie pracowników - jak skutecznie to robić ?

Produkt w sieci reklamować można na różne sposoby. Z resztą samo założenie sklepu internetowego wydaje się proste i dostępne dla każdego. Skoro wielu z nas korzysta podczas zakupów z oferty sklepów online, można by założyć, że sprzedaż w internecie idzie gładko. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a problemy w sprzedaży online zdarzają się często. Pomimo że sam sklep jest skonstruowany poprawnie i zbudowany w pełni profesjonalnie, produkty mogą nie trafiać do odbiorców lub ich widoczność w sieci może być zbyt mała.

Jak napisać wezwanie do zapłaty - prosty przykład

Wezwanie do zapłaty to narzędzie tzw. miękkiej windykacji oraz sposób polubownego załatwienia sprawy z dłużnikiem. Jest to wymóg aby wystąpić na ścieżkę sądową. Zdarza się, że mamy do czynienia z nierzetelnym kontrahentem i musimy odzyskać swoją należność. Takie wezwanie powinno spełniać kilka funkcji. Przede wszystkim należy poinformować o istniejącym zobowiązaniu oraz jego wysokości. Trzeba też ustanowić termin na uregulowanie należności, a także poinformować o konsekwencjach, wynikających z przekroczonego terminu

Promowanie produktu - jak skutecznie promować produkt w internecie

Produkt w sieci reklamować można na różne sposoby. Z resztą samo założenie sklepu internetowego wydaje się proste i dostępne dla każdego. Skoro wielu z nas korzysta podczas zakupów z oferty sklepów online, można by założyć, że sprzedaż w internecie idzie gładko. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a problemy w sprzedaży online zdarzają się często. Pomimo że sam sklep jest skonstruowany poprawnie i zbudowany w pełni profesjonalnie, produkty mogą nie trafiać do odbiorców lub ich widoczność w sieci może być zbyt mała.

Struktura biznesplanu: z czego powinien składać się biznesplan?

Biznesplan to swego rodzaju dokument sporządzany przy ubieganiu się o wszelkiego rodzaju dofinansowania. Powinien zawierać rzeczowe dane. Struktura biznesplanu głównie zależy od wielkości firmy, oraz tego w jakim celu jest sporządzany. Przed przygotowaniem biznesplanu, warto byłoby ustalić jego składowe. Nie ma szczególnych wytycznych z czego ma się składać, jednak podstawowe informacje powinny być zawarte w każdym typowym biznesplanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl