BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Poradnik pozyskania inwestora

Jeśli ktoś ma dobry pomysł na biznes, ale brakuje mu kapitału na jego realizację, to może zrealizować swoje plany biznesowe poprzez znalezienie inwestora. Na szczęście są osoby i instytucje, które skłonne są wydać swoje pieniądze na ciekawy projekt, który w ich uznaniu ma szanse na powodzenie biznesowe i uzyskanie odpowiedniej rentowności. Inwestorzy poszukują osób kreatywnych, z ciekawym pomysłem oraz konsekwentnych w dążeniu do celu. Poniżej prezentujemy wymagania stawiane przez inwestorów oraz praktyczne porady co należy zrobić by pozyskać finansowanie dla ciekawego pomysłu.

Po pierwsze należy odróżnić znalezienie kapitału dla nowego przedsięwzięcia, znalezienie inwestora lub wspólnika do już działającego przedsiębiorstwa, a także jak przygotować swoją firmę do całkowitej sprzedaży.


Nowe przedsięwzięcia i firmy

W celu zainteresowania odpowiednich osób z kapitałem należy przygotować wstępny biznes plan, czyli zaprezentowanie dokumentów zwięźle opisujących własną koncepcję biznesową (ich niewłaściwe przygotowanie może zniechęcić do naszego pomysłu już podczas pierwszego kontaktu) oraz przedstawiające sam pomysł, a także poszczególne elementy jak m.in. opis przedsięwzięcia, potrzebne środki do realizacji celu, kosztorys, opis kadry i działań marketingowych, a także prognozy finansowe. Aby nie zniweczyć swoich szans na samym starcie warto zatem na sporządzenie dokumentacji poświecić odpowiednio dużo czasu, bądź też skorzystać z oferty wyspecjalizowanych firm świadczących tego typu usługi.

Właściwy opis pomysłu na biznes powinien być zwięzły objętościowo, obszerny w fakty opisujące przedsięwzięcie, a zarazem powinien przyciągać zainteresowanie osoby czytającej (co wbrew pozorom nie należy do prostych zadań, ponieważ dla tych osób to kolejny biznes plan do przeczytania). Częstokroć przelanie pomysłu na papier pozwala zauważyć wcześniej niedostrzeżone zagrożenia, czy też obecne w  koncepcji biznesowej braki, a także zaprezentować potencjał przedsiębiorstwa w zderzeniu z  rynkiem, na którym chcemy operować. Należy pamiętać, iż raczej nikt nie zainwestuje w przedsięwzięcie, którego potencjalna stopa zwrotu jest niższa niż 20-30% w skali roku. Jeśli zatem oczekujemy wsparcia w wysokości 1 mln zł za 50% udziałów, zaś szacujemy, iż cały nasz projekt wart będzie za 3 lata 2 mln PLN, to małe są szanse na sukces w pozyskaniu kapitału.

Dokumenty, czyli swoiste opakowanie naszego projektu, są oczywiście ważnym, ale nie najważniejszym czynnikiem wpływającym na sukces w rozmowach z funduszami, czy też aniołami biznesu. Kluczowy jest sam biznes – szanse rynkowe na jego powodzenie, ryzyka związane z wdrożeniem, kapitałochłonność, a także – co często jest niedoceniane – odpowiednie i zaangażowane zasoby ludzkie, (niejednokrotnie cenniejsze od samego pomysłu).

Inwestorzy często powtarzają, iż na rynku nie tyle brakuje ciekawych projektów, co osób zdolnych do ich odpowiedniego poprowadzenia. Dlatego warto opisać w dokumentacji przedsięwzięcia doświadczenie kadry zarządzającej oraz argumenty przemawiające za tym, iż kadra będzie w stanie skutecznie zarządzań, konsekwentnie realizować załażenia biznesowe przedsięwzięcia oraz osiągnąć sukces finansowy.

Inwestora można znaleźć przez ogłoszenia internetowe, aplikacje do funduszy Venture Capital i Private Equity, a także poprzez prywatne kontakty biznesowe.

Po przekonaniu inwestora do  własnego pomysłu, należy pamiętać o spisaniu odpowiedniej umowy inwestycyjnej oraz takim przebiegu całego procesu inwestycyjnego, aby każda strona była zabezpieczona pod kątem późniejszego podziału zysków.


Znalezienie inwestora lub wspólnika do działającego przedsiębiorstwa

Znalezienie inwestora lub wspólnika do działającego przedsiębiorstwa

Dynamiczne otoczenie przedsiębiorstwa powoduje, iż na różnych etapach jego rozwoju może pojawić się potrzeba zwiększonego finansowania biznesu. Zarówno w przypadku wyczerpania możliwości finansowania kredytem inwestycyjnym, jak i przy realizacji kapitałochłonnych przedsięwzięć, często najlepszym rozwiązaniem jest pozyskanie inwestora strategicznego lub sprzedaż części udziałów nowemu wspólnikowi.

Inwestor zewnętrzny może stanowić wartą rozważenia alternatywę wśród metod pozyskania kapitału, a nierzadko inwestor z większym doświadczeniem i zasobami wnosi do spółki również cenne wartości dodane.

Finansowanie wzrostu dotyczy głównie przedsiębiorstw, które potrzebują kapitału na realizację planów biznesowych m.in. wejścia na nowe rynki, rozszerzenia skali działania czy przejęcia innego przedsiębiorstwa.  Na rynku finansowym istnieje szereg kanałów, którymi można finansować rozwój przedsiębiorstwa, a najczęstszymi z nich są:

 • Pozyskiwanie inwestora strategicznego,
 • Sprzedaż części udziałów
 • Fundusze Venture Capital i Private Equity,
 • Pożyczki prywatne
 • Emisja obligacji lub akcji (w przypadku spółek akcyjnych i debiut na giełdzie)


Sprzedaż przedsiębiorstwa bądź pozyskanie inwestora łączy się z potrzebą przygotowania odpowiedniego memorandum inwestycyjnego oraz często wiarygodnej wyceny firmy. Analiza wartości przedsiębiorstwa pozwala na określenie realnej ceny, jaką byłby skłonny zapłacić za nie inwestor przystępujący do procesu transakcyjnego. Oszacowanie wartości firmy pod kątem wartości majątku oraz potencjału do generowania przyszłych zysków stanowi jednocześnie punkt wyjścia do negocjacji ze stroną zainteresowaną nabyciem.

Istotnym aspektem w przygotowaniu odpowiedniego memorandum inwestycyjnego oraz zaciekawieniu potencjalnego inwestora jest  także uwzględnienie sytuacji w branży, analiza konkurencji oraz rzetelne przygotowania prognoz finansowych co często jest decydujące o atrakcyjności danego przedsiębiorstwa z punktu widzenia inwestorów.

Inwestora do rozwoju własnego  przedsiębiorstwa można znaleźć przez ogłoszenia internetowe (link do zakładki szukam inwestora/wspólnika na portalu platformainwestora.pl), aplikacje do niektórych funduszy Venture Capital i Private Equity (link do zakładki fundusze Venture Capital/ ptvate Equity na portalu platformainwestora.pl), a także poprzez prywatne kontakty biznesowe z inwestorami posiadającymi wolne środki finansowe.


Sprzedaż firmy

Sprzedaż firmy

Często przedsiębiorcy z różnych względów (najczęściej z powodu wieku, stanu zdrowia lub z powodu problemów finansowych) chcą sprzedać cała firmę i „wyjść z biznesu”. W przypadku planu przekazania przedsiębiorstwa nowemu właścicielowi, który zapewni kontynuację działalności i dalszy jego rozwój bardzo istotnym czynnikiem jest odpowiednie przygotowanie swojego przedsiębiorstwa w celu znalezienia właściwego inwestora.

Pomimo, że każda transakcja sprzedaży firmy jest unikalna, możemy wyróżnić kilka wspólnych elementów takiego procesu:

 • Przygotowanie spółki i właścicieli do sprzedaży firmy,
 • Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, jak np. Memorandum Inwestycyjne oraz często wycena firmy,
 • Przygotowanie  listy potencjalnych inwestorów i zaprezentowanie dokumentacji transakcyjnej,
 • Due diligence,
 • Umowa inwestycyjna i sprzedaż przedsiębiorstwa.


Najczęstsze transakcje sprzedaży przedsiębiorstw odbywają się w następujących scenariuszach transakcyjnych:

 • Sprzedaż inwestorowi strategicznemu – kupującym jest konkurent lub firma działająca w zbliżonym segmencie działalności, która chce poszerzyć zakres działalności,
 • Sprzedaż inwestorowi finansowemu (fundusze private equity, inwestorzy indywidualni) – zakupu dokonują inwestorzy szukający możliwości korzystnego zainwestowania środków finansowych, zwykle z zamiarem rozwinięcia i późniejszej odsprzedaży firmy.
 • Wykup menedżerski- udziały przedsiębiorstwa kupują od aktualnych właścicieli kluczowa kadra zarządzająca.

Inwestora chcącego zakupić całe  przedsiębiorstwo można znaleźć przez ogłoszenia internetowe (link do zakładki kupię firmę na portalu platformainwestora.pl), aplikacje do niektórych funduszy Private Equity (link do zakładki fundusze Venture Capital / private Equity na portalu platformainwestora.pl), a także poprzez prywatne kontakty biznesowe z inwestorami posiadającymi wolne środki finansowe.

W celu skutecznej sprzedaży swojej firmy oraz uzyskania pożądanych środków finansowych polecamy dogłębne zapoznanie się z tego typu procesami kapitałowymi lub skorzystanie z usług  firm konsultingowych, które specjalizuje się w obsłudze transakcji sprzedaży przedsiębiorstw oraz doradzają, jak znaleźć odpowiedniego inwestora oraz kompleksowo przeprowadzić transakcję.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl