BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Formy inwestycji – czyli w co warto inwestować?

Mamy niełatwe czasy, które naznaczone są niekorzystną sytuacją gospodarczą. Jednak z drugiej strony w efekcie pandemii na rynku inwestycyjnym pojawiają się też okazje, które warto przemyśleć.

Najważniejszą rzeczą, która powinna być analizowana przy wyborze formy inwestowania nadwyżek finansowych  to świadomość ryzyka. Ten elementem na stałe wpisany jest w inwestycje, a jego wielkość różni się w zależności od rodzaju inwestycji. Przy chęci zminimalizowania ryzyka, musimy pogodzić się z tym, iż zyski prawdopodobnie nie będą zbyt wysokie. Rynek inwestycji kapitałowych, charakteryzuje się zasadą, że im większy poziom ryzyka, tym większe prawdopodobieństwo zysku. Sposób lokowania kapitału zależy wówczas od indywidualnego podejścia danego inwestora oraz od akceptacji wielkości ryzyka. Tak czy inaczej, warto głębiej poznać różne formy inwestowania na rynku kapitałowym, gdyż nierozsądne jest z punktu widzenia ekonomicznego przetrzymywanie  oszczędności, skoro równie dobrze można nimi obracać i je pomnażać.

Przed opisem różnych form inwestycji należy wspomnieć o kilku przydatnych zasadach bezpiecznego i skutecznego inwestowania.
Po pierwsze, dobrą zasadą jest przeznaczanie na inwestycje co miesiąc  regularnych kwot, które w dłuższej perspektywie dają  pozytywny efekt w postaci znaczącego kapitału, który można zainwestować. Już po kilkunastu miesiącach  fundusze  mogą się okazać na tyle duże, że warto będzie je odpowiednio zainwestować oraz pomnażać.

Kolejną przydatną zasadą w otrzymywaniu odpowiedniego zwrotu z inwestycji jest ograniczanie udziału pośredników. Jeśli inwestor wybierze samodzielnie odpowiednie instrumenty finansowe, może w ten sposób  ograniczyć koszty, a dzięki temu w efekcie powiększyć swoje zyski.

Warto także unikać inwestycji, z których będzie się trudno wycofać. Jedną z najważniejszych rzeczy w inwestowaniu jest plan wyjścia. Jeśli nie wiadomo w jaki sposób i kiedy można odzyskać wpłacone pieniądze (z zyskiem czy ze stratą), to nie należy angażować środków w taką inwestycję. Dla przykładu nie należy pożyczać pieniędzy na procent, jeśli nie wiadomo kiedy zostaną oddane, a także nie należy kupować rzadkich dzieł sztuki, butelek wina czy przedmiotów kolekcjonerskich, jeśli handel nimi nie jest łatwy i płynny.

 

W co najlepiej inwestować?

 

1. Dynamiczne lokaty bankowe.

Oczywiście najprostszą formą inwestowania jest odłożenie pieniędzy na lokatę terminową. Jest to bardzo dobry sposób na kumulowanie gotówki na większe inwestycje. Wpłacanie regularnych kwot na specjalnie w tym celu utworzone subkonto, będzie wymagało co prawda konsekwencji, ale w efekcie odłożona większa kwota pozwoli na jej odpowiednie zainwestowanie i uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu (ponieważ przy aktualnych stopach procentowych z lokat bankowych nie należy spodziewać się zbyt dużych zysków).

Lokaty bankowe też jeden z najwygodniejszych sposobów inwestowania, gdyż nie wymaga prawie żadnej wiedzy. Lokaty łatwo można porównać między sobą, a samo założenie lokaty jest proste. Wiadomo też z góry kiedy kończy się jej termin, więc możemy inwestować w ten sposób każdą, nawet chwilową, nadwyżkę finansową.

W przypadku decyzji lokowania w tę najbezpieczniejszą formę inwestycji,  warto także przeanalizować je pod kątem warunków, optymalnego okresu oraz preferencyjnego oprocentowania. Co miesiąc warto sprawdzić także, czy opłaca się zmiana lokaty lub banku w celu zmaksymalizowania zysków. Warto także zauważyć, że przeniesienie lokaty do nowego banku często oznaczać będzie wyższe oprocentowanie dla tzw. nowych środków.

 

2. Inwestowanie w obligacje

Drugim, szeroko znanym sposobem inwestowania są obligacje. Warto zainteresować się przede wszystkim obligacjami państwowymi. Są one stosunkowo bardzo bezpieczną formą lokowania kapitału i chronią inwestorów przed inflacją. Można też je skupować co miesiąc za małe sumy pieniędzy i regularnie powiększać ich portfel.

Obligacje skarbowe można kupić w oddziałach banku PKO BP, przez Internet oraz przez telefon. Po upływie określonego czasu (np. 3 miesięcy) od dnia zakupu, kwota równa wartości obligacji wraz z należnymi odsetkami wpływa na rachunek inwestora. Nominał obligacji skarbowych wynosi 100 zł lub wielokrotność tej kwoty. W ofercie Skarbu Państwa znajdują się również sześcioletnie i dwunastoletnie Obligacje Rodzinne z atrakcyjniejszym, na tle innych obligacji, pierwszym rocznym okresem odsetkowym. Należy pamiętac jednak, iż nabywcami mogą być wyłącznie beneficjenci programu „Rodzina 500 plus”.

Jeśli inwestor jest w stanie zaakceptować nieco wyższe ryzyko w zamian za wyższą stopę zwrotu, warto rozważyć inwestowanie w obligacje korporacyjne. Największe spółki emitują dość często obligacje, a zysk z nich jest wyższy od obligacji państwowych. Wadą tej formy inwestycji jest nieco trudniejsze wyjście z inwestycji, niż w przypadku obligacji skarbowych.

Nawet w przypadku chęci inwestowania w instrumenty finansowe o wyższej stopie zwrotu, warto dla bezpieczeństwa pewien procent inwestycji trzymać w obligacjach. W szczególności jeśli  horyzont czasowy inwestycji jest długookresowy..

 

3. Inwestycja we własne przedsiębiorstwo

Innym sposobem, wymagającym większych nakładów finansowych jest otwarcie własnego przedsiębiorstwa lub zakup udziałów działającej już spółki kapitałowej . W tej sytuacji zyski rozłożone są na kilka lat, a początkowa kwota do zainwestowania wynosi zazwyczaj powyżej 100 tys. złotych. Przy tej formie inwestycji warto także pamiętać o wyborze rozwojowej branży oraz o małej konkurencji w oferowanych produktach czy usługach, jakie znajdują się w asortymencie przedsiębiorstwa.

W przypadku inwestycji w działające przedsiębiorstwa należy dokładnie przeanalizować wyniki finansowe, potencjał wzrostu oraz warto wykupić większościowy pakiet udziałów, ponieważ wtedy mamy realny wpływ na zarządzanie spółką oraz wypłacanie potencjalnej dywidendy właścicielom.

Ponadto dokładnie też należy przeanalizować tzw. koszty wejścia do danej branży (np. licencje czy inne bariery), a także w obecnych czasach należy również wziąć pod uwagę skutki pandemii w branży która budzi nasze zainteresowanie.

Ta forma inwestycji jest kierowana do osób kreatywnych i konsekwentnych, a przy odpowiednim wysiłku i dobrej organizacji może oznaczać znaczący sukces finansowy, który zwielokrotni początkowy kapitał.

 

4. Inwestowanie na giełdzie

Kolejnym rodzajem inwestycji jest inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Zasada działania opiera się na prostych schematach: kupić taniej, sprzedać drożej. Inwestowanie na giełdzie nie wiąże się z żadną tajemną wiedzą dostępną jedynie maklerom. Jeśli inwestora cechuje systematyczność i upór w dążeniu do celu, a przy okazji zamiast emocjonowania wybiera chłodną kalkulację to może się okazać dobrym „graczem”.

Przed otworzeniem rachunku maklerskiego i zainwestowaniu środków finansowych warto zapoznać się z  terminami jak  cykle koniunkturalne, hossa, bessa, zasady kupna i sprzedaży akcji oraz innych kwestiach, opisywanych w książkach i materiałach dla inwestorów.

Giełda papierów wartościowych może oznaczać zyski dla inwestorów na poziomie nawet kilkudziesięciu procent roczne, nie mniej jednak ryzyko przy tej formie inwestycji jest stosunkowo duże.

 

5. Fundusze inwestycyjne

Dobrym sposobem stosunkowo bezpiecznego inwestowania jest zakup jednostek funduszy inwestycyjnych. Wiele banków umożliwia ich kupno on-line – wystarczy zalogować się na swoje konto osobiste, następnie złożyć odpowiednią dyspozycję. Inwestor w takim przypadku może wykazać się także regularnym odkładaniem nadwyżek i co miesiąc dokupywać kolejne jednostki. Poza bezpieczeństwem inwestycji oraz możliwością lokowania nawet niewielkich kwot, kolejną pozytywną cechą tego instrumentu finansowego jest także stosunkowo łatwe wyjście z inwestycji.

Ponadto dużą zaletą funduszy jest ich różnorodność i zdywersyfikowany portfel. Inwestor nie musi znać się na akcjach, wiedzieć jak kupować surowce, czy obligacje zagraniczne. Po prostu wybiera odpowiedni fundusz i już może mieć pakiet papierów wartościowych z każdego rejonu świata i każdego typu. Może też wybrać fundusze reprezentujące strategie inwestycyjne odpowiednie do swojego poziomu akceptacji ryzyka (obligacyjne, hybrydowe, czy akcyjne).

Oczywiście inwestowanie przez fundusze w różne rodzaje aktywów jest obarczone podobnym ryzykiem jak inwestowane samemu w te aktywa. Fundusze jednak chronią inwestorów w ten sposób, że uśredniają ryzyko – poprzez inwestycje pośrednio w dziesiątki różnych papierów wartościowych, a nie w kilka.

Kluczową kwestią, na którą warto zwrócić uwagę podczas inwestowania w fundusze są opłaty. Zasada jest prosta, im więcej opłat tym gorzej. Tutaj zasada, że fundusze z wyższą opłatą za zarządzanie są lepsze od tych z niższą nie działa, ponieważ w takim przypadku często  wypracowane zyski topnieją z racji zbyt wysokich kosztów.

 

 

6. Kryptowaluty

Wraz z rozwojem technologicznym wzrasta popularność kryptowalut. Kilka lat temu cieszyły się one dużym zainteresowaniem zwykłych ludzi, a każdy słyszał o inwestorach którzy zarobili w ten sposób bardzo duże pieniądze. Jednak po osiągnieciu najlepszych wyników w latach 2018-2019 coraz częściej słyszy się o problemach tej formy inwestycji.

Kupowanie i sprzedawanie kryptowalut odbywa się na giełdzie, gdzie można handlować własnymi kryptowalutami. Istnieje wiele sposobów oceny wiarygodności i jakości wymiany, takich jak płynność, opłaty, limity zakupów i wypłat, wolumen obrotu, bezpieczeństwo, ubezpieczenie, łatwość obsługi.

Najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin, jednak istnieje kilka tysięcy innych kryptowalut, które określa się mianem „altcoiny” (alternatywne coiny, w tym uznawana za „młodszego brata bitcoina” waluta ethereum).  W internecie istnieją firmy pośredniczące w handlu tego typu inwestycjach, nie mniej jednak warto wziąć pod uwagę, że ryzyko tej formy inwestycji jest duże.

Pomimo że w ostatnim roku Bitcoin wrócił do łask inwestorów i ponownie zrobiło się o nim głośno dzięki dużym wzrostom, to jednak należy taką  inwestycję uznać za jedną z najbardziej ryzykownych w 2021 roku. Dlaczego? Przede wszystkim kryptowaluty niosą ze sobą ogromne ryzyko prawne. Jedna nowa ustawa lub rozporządzenie  może doprowadzić do problemów na tym rynku.

 

7. Handel walutami – rynek FOREX

Forex to rynek walutowy o charakterze hurtowym, w ramach którego banki, wielkie korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne oraz inwestorzy instytucjonalni z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych oraz systemów informacyjnych. Zaletą tego rynku jest jego ogromna płynność powodująca, że sprzedaż lub kupno dowolnej ilości waluty w każdym momencie nie stanowi problemu. Tzw. traderzy na rynku Forex wykorzystują zmienność do spekulacji, dzięki czemu mogą odnosić zyski niezależnie od tego czy kurs rośnie, czy też spada. Aby inwestować na tym rynku należy wybrać dom maklerski, za którego pośrednictwem inwestor gra na rynku Forex. Co ciekawe początkującym graczom brokerzy dają często możliwość gry na wirtualnych pieniądzach, aby móc „przetestować się” w tej formie inwestycji i nauczyć panujących zasad bez ponoszenia jeszcze ryzyka.

Należy mieć jednak świadomość, że cały rynek opiera się w dużej mierze na spekulacji, a przez to jest mało przewidywalny. Może obok nieprzeciętnych zysków, przynieść inwestorowi także dotkliwe straty.

 

8. Inwestycje w kamienie szlachetne

W Polsce najchętniej kupowanymi kamieniami szlachetnymi są diamenty. Z kolei w Europie Zachodniej  większą popularnością cieszą się kolorowe kamienie szlachetne (jak szmaragdy, rubiny i szafiry). Przed podjęciem decyzji o tym, czy i o jakie kamienie szlachetne rozbudować swój portfel inwestycyjny warto poznać ich charakterystykę i właściwości, dowiedzieć się jak je wstępnie rozpoznawać, a także które z nich są najbardziej cenione na rynku inwestycyjnym.

O wartości kolorowych kamieni szlachetnych decyduje przede wszystkim intensywność barwy. Często zdarza się, że rubiny i szmaragdy zawierające inkluzje, ale mogące poszczycić się mocnym, wyrazistym kolorem, osiągają wyższe ceny niż okazy bez zanieczyszczeń, ale słabo wybarwione.

Kamienie szlachetne można kupić w hurtowniach metali i kamieni szlachetnych, specjalistycznych sklepach i domach aukcyjnych. Bogatą ofertę ma także Mennica Polska. Kłopotem dla inwestorów może być trudność w ich sprzedaży  i długi czas oczekiwania na nabywcę oraz indywidualna wycena dla każdego (naturalnego) kamienia szlachetnego. Z pewnością problemem jest wysoka bariera wejścia. To rodzaj inwestycji, który wymaga sporego kapitału na start. Niektórzy analitycy twierdzą, że to propozycja dla najzamożniejszych inwestorów. Kamienie szlachetne można też traktować jako lokatę kapitału oraz aktywa stabilizujące portfel w czasie kryzysu i zawirowań finansowych lub politycznych. Niewątpliwie plusem inwestycji w kamienie szlachetne jest rosnący popyt na biżuterię. Rośnie sprzedaż kosztowności i klejnotów, a wzrosty te sięgają 5-10 proc. rocznie.

Warto także wspomnieć, iż jest to forma inwestycji,  która wymaga rozwagi i ostrożności od inwestora, ponieważ na rynku kamieni szlachetnych często zdarzają się produkty kradzione, sfałszowane, czy pochodzące z czarnego rynku..

 

9. Inwestycje w metale szlachetne

Metale szlachetne jak złoto i srebro od samego początku historii cywilizacji pełniły rolę pieniądza dla ludzi. Kruszce te, zostały wybrane jako środek wymiany handlowej na drodze eliminacji w skutek działania wolnego rynku.

Realny kruszec metali szlachetnych możemy nabyć w formie sztabek lub monet bulionowych. Nie inwestuje się raczej w złom złota, biżuterię czy numizmaty (monety kolekcjonerskie). Mimo, że tego typu produktami również handluje się na rynku, to żadna z tych opcji nie nosi znamion inwestycji, lecz jest to zwykła konsumpcja albo hobby.

Sztabka, to po prostu odlana forma danego metalu, z odbitym symbolem mennicy, wagą oraz tak zwaną próbą, czyli oznaczeniem „czystości” kruszcu. Natomiast moneta bulionowa, to moneta nieprzedstawiająca ani wartości nominalnej, ani tej kolekcjonerskiej. Jedyną jej wartością jest wartość metalu użytego do jej produkcji, plus marginalny koszt odlania samej monety. Reasumując ta forma inwestycji wymaga długiej perspektywy wzrostu wartości ponieważ wahania cen na tym rynku są stosunkowo niewielkie.

 

10. Inwestycje w nieruchomości

Z wielu analiz wynika, że w ostatnich latach inwestowanie pieniędzy w nieruchomości, było najlepszym sposobem na pomnażanie kapitału. Wpływ na to mają stopy procentowe, które od długiego czasu utrzymują się na rekordowo niskim poziomie.

Inwestując pieniądze w nieruchomości, z jednej strony inwestor zarabia na wzroście wartości mieszkania czy lokalu użytkowego w czasie, natomiast z drugiej na comiesięcznym najmie. Żadne z tych źródeł nie jest pewne, jednak perspektywa przyszłych zysków zachęca wiele osób do lokowania kapitału właśnie w nieruchomościach. Zyski z tej formy inwestycji wahają się zazwyczaj pomiędzy 7-10% i różnią się w zależności od specyfiki nieruchomości (mieszkania, apartamenty wakacyjne, lokale użytkowe, magazyny czy grunty).

Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w nieruchomości także wiąże się z ryzykiem. Znalezienie lokatora może trwać dłużej zakładano, a sprzedaż mieszkania czy lokalu może przeciągać się w czasie. Dodatkowo tych, którzy zakup lokalu finansowali kredytem hipotecznym, podwyżka stóp procentowych będzie wiązała się z obniżeniem zysków z najmu, natomiast okres bez najemcy wiąże się ponoszeniem opłat stałych oraz spłatą kredytu..

 

11. Inwestycja w nowe technologie, aplikacje i spółki IT

Inwestycja w nowe technologie, aplikacje i spółki ITDość to ciekawa forma inwestowania, jednak wymagane jest dobre rozeznanie na rynku. Są branże jak np. IT czy aktualnie bardzo popularna branża „gamingowa”, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Chodzi tutaj głownie o rentowność. Inwestować można też poprzez wprowadzenie kapitału do start-upu czy też kupując akcje/udziały większej spółki. Warto pamiętać, że sektor nowych technologii to nie tylko wynalazki związane ze smartfonami, tabletami czy szeroko pojętym internetem, to także wszelkie zaawansowane rozwiązania techniczne i najnowsze odkrycia naukowe. W obecnych czasach, gdy nowe technologie weszły do życia codziennego, inwestycja w ten sektor jest bardzo opłacalna.

Żeby tak inwestować potrzebne są oczywiście pieniądze, ale to tak naprawdę wiedza i kreatywne pomysły są najważniejsze i przy wyborze tej formy inwestowania należy się kierować doświadczeniem kadry zarządzającej oraz innowacyjnością pomysłu.

 

12. Inwestycja w formie pożyczki korporacyjnej

Inwestycja w formie pożyczki korporacyjnejJest to po prostu pożyczanie pieniędzy osobami prywatnymi (inwestorami) a przedsiębiorstwami szukającymi kapitału na rozwój. Jest sporo funduszy oferujących możliwość odpłatnego pożyczania pieniędzy przedsiębiorstwom. Pomimo początkowo sporego ryzyka, zysk jest zazwyczaj gwarantowany, a także często zabezpieczony hipoteką na nieruchomości należącej do Pożyczkobiorcy a także wekslem. Zazwyczaj umowa pożyczki określa szczegółowo oprocentowania (najczęściej od 6 do 12%) oraz okres pożyczki. Ta forma inwestowania, w której udzielana jest pożyczka firmie na czas określony wymaga przeanalizowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, biznes planu oraz szczegółowego określenia wszystkich warunków w umowie. Pożyczki można udzielić w formie umowy pożyczki lub umowy inwestycyjnej.

 

Przewidywanie rzeczywistej rentowności różnych rodzajów inwestycji jest bardzo trudne. Aby zoptymalizować ryzyko i korzyści wynikające ze zmieniających się warunków rynkowych, zalecana jest dywersyfikacja oszczędności i utrzymanie kilku form inwestycji.

W przypadku posiadania sporej kwoty pieniężnej dobrze jest zainwestować w bezpieczne formy jak np. nieruchomości, ale też można wybrać formy które mogą przynieść wyższe stopy zwrotu. Taka strategia sprawi, że kapitał będzie jednocześnie stabilny, płynny i przyniesie dobre dochody. Wybierając różne formy lokowania kapitału, trzeba zawsze pamiętać, że szybkie działania, nigdy nie są pomocne przy budowania pokaźnego majątku i ochrony posiadanych oszczędności. Poszerzając posiadany portfel inwestycyjny, trzeba więc dokładnie zweryfikować własne możliwości, mając przy tym na uwadze ryzyko inwestycyjne.

Rok 2020 zapisze się na kartach historii. Pandemia koronawirusa wywołała znaczące zmiany w trendach konsumenckich i biznesowych, których nie widziano od czasów Wielkiego Kryzysu. Jednak sposobów na inwestycje w najbliższym czasie będzie zapewne coraz więcej. Niezależnie od wszystkiego, trzeba jasno powiedzieć, że każda inwestycja jest dobrym pomysłem, gdy przynosi zadowalające zyski, a do tego jest odpowiednio zabezpieczona przed utratą zainwestowanych środków.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl