BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Wycena przedsiębiorstwa, czy można samodzielnie wycenić własną firmę?

 

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często stają przed dylematem ile tak naprawdę warte jest przedsiębiorstwo. Taka wycena jest bardzo potrzebna w celu realizacji wielu zdarzeń gospodarczych. A wśród nich najistotniejszymi są – sprzedaż udziałów, pozyskiwanie inwestora, ubieganie się o kredyt czy tez sprzedaż firmy.

Wycena to po prostu określenie całkowitej wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu wybranych metod z wykorzystaniem odpowiednich informacji oraz danych finansowych. Podczas szacowania wartości należy brać pod uwagę przede wszystkim takie czynniki jak forma prawna, rodzaj, zakres i przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zalety i wady wyceny przedsiębiorstwa:

  • obiektywność – wycena firmy opiera się na wartościach księgowych składników majątku (aktywów i pasywów) danego przedsiębiorstwa
  • prostota – wyceny firmy można dokonać samodzielnie, posługując się danymi z bilansu
  • niepełność – wycena dokonana tą metodą zwykle zaniża wartość przedsiębiorstwa z uwagi na to, że nie uwzględnia składników, które nie są ujęte w bilansie
  • zwykle nie przedstawia wartości rynkowej przedsiębiorstwa tylko jego wartość księgową.

.

Klasyczne metody wyceny

Są różne metody wyceny firmy, jedną ze znaczących metod jest metoda tzw. dochodowa, która odnośni się do firmy jako narzędzia generowania dochodu. Chodzi o dodatnie przepływy pieniędzy. Wartość tych przepływów w każdym roku określa się jako kwotę, którą w danym roku prowadzonej działalności właściciele przedsiębiorstw mogą wypłacać w postaci dywidendy lub innej formy uczestnictwa w zysku. Ta metoda jest uznawana za najlepiej oddającą wartość przedsiębiorstwa, pokazując ile realnie zysku może wygenerować dany biznes w przyszłości. Jest to kluczowe przy prowadzeniu negocjacji podczas sprzedaży z potencjalnym inwestorem.

Inna z kolei metoda to metoda „porównawcza”.  Porównuje się wyceniane przedsiębiorstwo z innymi firmami z branży, z podobnymi profilami działalności. Zasada jest taka, że skoro podobne przedsiębiorstwo zostało wycenione na określoną kwotę, to wartość rynkowa firmy wycenianej powinna być zbliżona. Wykorzystuje się tutaj firmy z upublicznionymi danymi finansowymi takie jak spółki giełdowe oraz przedsiębiorstwa, które zostały nabyte i których warunki nabycia są jawne. Ta metoda ma wiele zalet np. jeżeli wyceniający posiada odpowiednio dużą bazę informacji o transakcjach kapitałowych z ostatnich lat, to wycena przedsiębiorstwa przebiega szybko i sprawnie...
Oprócz tego wycena pozwala określić wartość rynkową przedsiębiorstwa na podstawie transakcji, które rzeczywiście doszły do skutku.

Ciężko określić skuteczność każdej z metod i to która z nich jest najlepsza. Każda bowiem wykorzystuje inne informacje i daje inne wyniki. Nierzadko dobrym rozwiązaniem jest stosowanie metod mieszanych, stosując średnią ważoną uzyskuje się wyniki z różnych metod.

Z wycenami przedsiębiorstw spotykamy się coraz częściej. Poszukujemy inwestorów, gdy sprzedajemy firmę, nierzadko też podczas negocjacji, w trakcie trwania sporu wspólników, chcemy ustalić dobre warunki i układ. Zdarza się, że również Zarządy spółek lub udziałowcy/akcjonariusze przeprowadzają okresowo wycenę, aby ustalić (skontrolować) wartość zaangażowanego w nią kapitału.

 

Czy każdy może wycenić przedsiębiorstwo?

Kto zatem ma przeprowadzić taką wycenę? Ta praca często zlecana jest księgowym. Ale czy na pewno jest to takie proste? Czy nie trzeba choć trochę zrozumieć specyfiki działania danej branży, modelu biznesowego firmy, realizowanej strategii, czy nie trzeba zrozumieć, jakie są kluczowe zasoby firmy oraz w jaki sposób są wykorzystywane? Przepisy nie zastrzegają, że wycena przedsiębiorstw należy do wyłącznych kompetencji określonej grupy zawodowej, np. rzeczoznawców majątkowych lub biegłych rewidentów. W praktyce wycenę przedsiębiorstwa może zatem sporządzić dowolna osoba, co do której przekonani jesteśmy, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

W praktyce okazuje się, że o ile dość łatwo można poradzić sobie z technicznym policzeniem odpowiednich wskaźników finansowych, to znacznie trudniej przychodzi wyciągnięcie wniosków na temat ogólnej kondycji firmy, jej silnych i słabych stron. Znaczne trudności powoduje również wykorzystanie analizy otoczenia konkurencyjnego (sektorowej) i makroekonomicznego. Często w ogóle nie są one przeprowadzane, a przecież mają ogromne znaczenie dla identyfikacji i oceny szans oraz zagrożeń pojawiających się w otoczeniu przedsiębiorstwa. Można argumentować, że wymaga to dość dużego doświadczenia, wiedzy oraz dojrzałości biznesowej, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Pamiętajmy też że transakcje kupna-sprzedaży opierają się na zasadzie - Biznes jest ostatecznie wart tyle, ile ktoś zdecyduje się za niego zapłacić. Tak to prawda ale warto mieć świadomość, że dane przedsiębiorstwo ma potencjał i jego wartość zatem jest wysoka. Pamiętajmy że kupując dany biznes w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa musimy patrzeć przez pryzmat narzędzia do generowania dochodu, tak jak to zostało omówione w metodzie dochodowej. Płacimy wartość nie tylko za nieruchomości, maszyny czy wyroby, ale także za doświadczenie właściciela, pozycję rynkową firmy czy kontakty z odbiorcami.

 

Autor: M. Knast
Fot.: https://unsplash.com/photos/M98NRBuzbpcZobacz również

Oszczędności w firmie – sposoby na redukcję kosztów

Wiele firm boryka się z problemami wydatków, właściciele muszą wprowadzać oszczędności. Jednak oszczędności to tak naprawdę nie tylko wydatki ale i rozwój firmy. Często sami pracownicy patrzą przychylnie na optymalizację kosztów, dzięki wdrożeniu automatyzacji procesów, zrealizowanych jest więcej zadań a pracownik może liczyć na realne profity.

Motywowanie pracowników - jak skutecznie to robić ?

Produkt w sieci reklamować można na różne sposoby. Z resztą samo założenie sklepu internetowego wydaje się proste i dostępne dla każdego. Skoro wielu z nas korzysta podczas zakupów z oferty sklepów online, można by założyć, że sprzedaż w internecie idzie gładko. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a problemy w sprzedaży online zdarzają się często. Pomimo że sam sklep jest skonstruowany poprawnie i zbudowany w pełni profesjonalnie, produkty mogą nie trafiać do odbiorców lub ich widoczność w sieci może być zbyt mała.

Jak napisać wezwanie do zapłaty - prosty przykład

Wezwanie do zapłaty to narzędzie tzw. miękkiej windykacji oraz sposób polubownego załatwienia sprawy z dłużnikiem. Jest to wymóg aby wystąpić na ścieżkę sądową. Zdarza się, że mamy do czynienia z nierzetelnym kontrahentem i musimy odzyskać swoją należność. Takie wezwanie powinno spełniać kilka funkcji. Przede wszystkim należy poinformować o istniejącym zobowiązaniu oraz jego wysokości. Trzeba też ustanowić termin na uregulowanie należności, a także poinformować o konsekwencjach, wynikających z przekroczonego terminu

Promowanie produktu - jak skutecznie promować produkt w internecie

Produkt w sieci reklamować można na różne sposoby. Z resztą samo założenie sklepu internetowego wydaje się proste i dostępne dla każdego. Skoro wielu z nas korzysta podczas zakupów z oferty sklepów online, można by założyć, że sprzedaż w internecie idzie gładko. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a problemy w sprzedaży online zdarzają się często. Pomimo że sam sklep jest skonstruowany poprawnie i zbudowany w pełni profesjonalnie, produkty mogą nie trafiać do odbiorców lub ich widoczność w sieci może być zbyt mała.

Struktura biznesplanu: z czego powinien składać się biznesplan?

Biznesplan to swego rodzaju dokument sporządzany przy ubieganiu się o wszelkiego rodzaju dofinansowania. Powinien zawierać rzeczowe dane. Struktura biznesplanu głównie zależy od wielkości firmy, oraz tego w jakim celu jest sporządzany. Przed przygotowaniem biznesplanu, warto byłoby ustalić jego składowe. Nie ma szczególnych wytycznych z czego ma się składać, jednak podstawowe informacje powinny być zawarte w każdym typowym biznesplanie.

Poszukuję inwestora – jak nie dać się oszukać

Niezliczona ilość ogłoszeń o treści poszukuję inwestora znajduje się na specjalistycznych stronach internetowych, oferujących swoim użytkownikom możliwość kontaktowania dwóch stron w biznesowych wzajemnościach. Poszukuję inwestora, tak brzmi ich zasadniczy wątek, nie dziwi to nikogo ponieważ, inwestorzy z kapitałem stanowią nierzadko jedyną dostępną alternatywę dla upadających firm i ich właścicieli. Tych ostatnich zwyczajnie nie stać na kredyty...

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl