BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Jak napisać wezwanie do zapłaty - prosty przykład

 

 

Wezwanie do zapłaty to narzędzie tzw. miękkiej windykacji oraz sposób polubownego załatwienia sprawy z dłużnikiem. Jest to wymóg aby wystąpić na ścieżkę sądową. Zdarza się, że mamy do czynienia z nierzetelnym kontrahentem i musimy odzyskać swoją należność. Takie wezwanie powinno spełniać kilka funkcji. Przede wszystkim należy poinformować o istniejącym zobowiązaniu oraz jego wysokości. Trzeba też ustanowić termin na uregulowanie należności, a także poinformować o konsekwencjach, wynikających z przekroczonego terminu. Z wystosowanego wezwania do zapłaty jasno powinno wynikać, że wskazane konsekwencje są wiarygodne i nastąpią, jeśli nie dojdzie do ugody, która zakończy spór.


Co musi zawierać wezwanie do zapłaty?
1. Dane sporządzenia pisma oraz miejscowość

2. Dane wierzyciela – m. in. nazwa firmy, adres

3. Dane Dłużnika – adres firmy lub imię i nazwisko, adres

4. Wskazanie podstawy obowiązku zapłaty (umowa, faktura...)

5. Wartość zobowiązania i ostateczny termin zapłaty

6. Numer rachunku bankowego do uregulowania zapłaty

7. Podpis wierzyciela

8. Dodatkowe ważne informacje np. działania jakie zostaną podjęte, w sytuacji braku zapłaty w wyznaczonym terminie

Termin spłaty długu jest terminem wyznaczonym przez wierzyciela i może mieć określoną długość. Ważne, aby wziąć pod uwagę czas realizacji przelewu czy np. dni wolne. Najczęstszy termin jaki się ustala to 7 albo 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty dłużnikowi. Z kolei Art. 455 kodeksu cywilnego mówi o tym, że jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania. Art. 476 mówi zaś, że dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po otrzymaniu wezwania przez wierzyciela. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu takiego świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. W sytuacji istnienia wierzytelności bez oznaczonego terminu można naliczyć odsetki za zwłokę. Będą one jednak naliczane dopiero po upłynięciu terminu zawartego w wezwaniu do zapłaty.
Typowe wezwanie do zapłaty może wyglądać następująco:

 


WEZWANIE DO ZAPŁATY

Wzywam Pana do zapłaty kwoty w wysokości...........(zł słownie). Powyższa należność wynika z nieopłacenia faktury..........wystawionej na kwotę.......... płatnej do dnia..........
Zaległość wynikająca z wymienionej faktury w wysokości...........powinna być wpłacona w terminie.......dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, na następujący nr konta:
…................................................................................

W przypadku braku wpłaty, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co narazi Pana na dodatkowe koszty z tytułu odsetek ustawowych i kosztów procesu.


 

Przepisy nie ograniczają ilości  przed-sądowych wezwań do zapłaty, które można skierować do dłużnika. Również sposób ich nadawania nie został uregulowany. Warto jednak, aby pisma były kierowane do dłużnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pierwszą korzyścią jaką uzyskamy jest powaga pisma. Drugą wartość dowodowa dla sądu.
Trzeba pamiętać, że przez sam odbiór wezwania do zapłaty, dłużnik nie dokonuje uznania długu. Jest to istotne dlatego, że jeżeli wierzytelność się przedawniła, a sprawa toczy się przed sądem, dłużnik może zgłosić zarzut przedawnienia i wtedy nie dojdzie do odzyskania należności pieniężnej.

Dla wielu przedsiębiorców wysłanie wezwania przed-sądowego do kontrahenta może być sytuacją niekomfortową. Często tak naprawdę, ciężko coś takiego napisać, gdyż nie ma ogólnodostępnych jakiś sztywnych wzorów takiego pisma. Warto jednak poświęcić swój czas i wystosować taki dokument, nierzadko jest to dobry sposób aby ponaglić dłużnika do zapłaty i bardziej skuteczny od metod elektronicznych jak e-mail. Dzięki temu można odzyskać pieniądze a dobrze napisane wezwanie to klucz do sukcesu. Tak naprawdę nie jest to skomplikowane, ale istotne żeby pismo było napisane starannie i zawierało najważniejsze informacje jak chociażby kwotę do zapłaty, termin oraz sposób zapłaty.
Pamiętać trzeba, że jeśli ktoś nam jest winien pieniądze, to zanim skierujemy do sądu pozew o zapłatę (nawet jeśli upłynął termin płatności wskazany na fakturze), należy najpierw wysłać wezwanie do zapłaty, gdyż trzeba dać dłużnikowi ostatnią szansę na uniknięcie sprawy w sądzie.

Nasz portal przedstawiający oferty biznesowe (np. takie jak sprzedam firmę transportową lub sprzedam biuro rachunkowe warszawa), publikuje cyklicznie ciekawe wpisy ba blogu. Zapraszmy do odwiedzin.

Fot.: https://unsplash.com/photos/Q59HmzK38eQZobacz również

Wycena przedsiębiorstwa, czy można samodzielnie wycenić własną firmę?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często stają przed dylematem ile tak naprawdę warte jest przedsiębiorstwo. Taka wycena jest bardzo potrzebna w celu realizacji wielu zdarzeń gospodarczych. A wśród nich najistotniejszymi są – sprzedaż udziałów, pozyskiwanie inwestora, ubieganie się o kredyt czy tez sprzedaż firmy. Wycena to po prostu określenie całkowitej wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu wybranych...

Oszczędności w firmie – sposoby na redukcję kosztów

Wiele firm boryka się z problemami wydatków, właściciele muszą wprowadzać oszczędności. Jednak oszczędności to tak naprawdę nie tylko wydatki ale i rozwój firmy. Często sami pracownicy patrzą przychylnie na optymalizację kosztów, dzięki wdrożeniu automatyzacji procesów, zrealizowanych jest więcej zadań a pracownik może liczyć na realne profity.

Motywowanie pracowników - jak skutecznie to robić ?

Produkt w sieci reklamować można na różne sposoby. Z resztą samo założenie sklepu internetowego wydaje się proste i dostępne dla każdego. Skoro wielu z nas korzysta podczas zakupów z oferty sklepów online, można by założyć, że sprzedaż w internecie idzie gładko. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a problemy w sprzedaży online zdarzają się często. Pomimo że sam sklep jest skonstruowany poprawnie i zbudowany w pełni profesjonalnie, produkty mogą nie trafiać do odbiorców lub ich widoczność w sieci może być zbyt mała.

Promowanie produktu - jak skutecznie promować produkt w internecie

Produkt w sieci reklamować można na różne sposoby. Z resztą samo założenie sklepu internetowego wydaje się proste i dostępne dla każdego. Skoro wielu z nas korzysta podczas zakupów z oferty sklepów online, można by założyć, że sprzedaż w internecie idzie gładko. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a problemy w sprzedaży online zdarzają się często. Pomimo że sam sklep jest skonstruowany poprawnie i zbudowany w pełni profesjonalnie, produkty mogą nie trafiać do odbiorców lub ich widoczność w sieci może być zbyt mała.

Struktura biznesplanu: z czego powinien składać się biznesplan?

Biznesplan to swego rodzaju dokument sporządzany przy ubieganiu się o wszelkiego rodzaju dofinansowania. Powinien zawierać rzeczowe dane. Struktura biznesplanu głównie zależy od wielkości firmy, oraz tego w jakim celu jest sporządzany. Przed przygotowaniem biznesplanu, warto byłoby ustalić jego składowe. Nie ma szczególnych wytycznych z czego ma się składać, jednak podstawowe informacje powinny być zawarte w każdym typowym biznesplanie.

Poszukuję inwestora – jak nie dać się oszukać

Niezliczona ilość ogłoszeń o treści poszukuję inwestora znajduje się na specjalistycznych stronach internetowych, oferujących swoim użytkownikom możliwość kontaktowania dwóch stron w biznesowych wzajemnościach. Poszukuję inwestora, tak brzmi ich zasadniczy wątek, nie dziwi to nikogo ponieważ, inwestorzy z kapitałem stanowią nierzadko jedyną dostępną alternatywę dla upadających firm i ich właścicieli. Tych ostatnich zwyczajnie nie stać na kredyty...

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl