BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Firmy na sprzedaż

 

Wystarczy kilka chwil, by wpisując w wyszukiwarkę hasło: „firmy na sprzedaż” wyświetliły nam się znaczne ilości stron, na których zamieszczane są ogłoszenia. Dotyczą one sprzedaży firm, ale także sprzedaży udziałów, pomysłów na przejęcie gotowych biznesów, czy też propozycji współpracy jako inwestorzy. Wielu przedsiębiorców w dobie dzisiejszej z bardzo różnych przyczyn, poszukuje nabywcy dla swojego biznesu. Istnieją różne powody dla których przedsiębiorcy decydują się na takie ostateczne rozstrzygnięcia wystawiając firmy na sprzedaż.

 

Wyczerpanie możliwości kredytowania działalności, kredytem inwestycyjnym

To jedna z możliwości, w której firma nie ma dodatkowych możliwości zwiększenia lub też wzięcia kredytu na rozwój działalności. Kredyt inwestycyjny przeznaczany jest na finansowanie realizowanych przedsięwzięć. Jego celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego. Przeznacza się go również na zakup wartości niematerialnych i prawnych, lub też nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Zanim jednak bank udzieli takiego wsparcia, dokonuje szczegółowej analizy kredytobiorców pod kątem ekonomiczno-finansowym przedsięwzięcia. Banki udzielają kredytu inwestycyjnego po pozytywnej analizie przedsiębiorstwa. Ponadto wymagają zabezpieczenia w formie udziału własnego, co staje się realną przeszkodą dla przedsiębiorcy w pozyskaniu wsparcia finansowego.

Z tego powodu przedsiębiorcy nierzadko podejmują decyzje o sprzedaży działalności, ponieważ nie stać ich na prowadzenie jej w dalszym ciągu. Mają jeszcze inną alternatywę. Inwestor zewnętrzny może stanowić wartą rozważenia opcję na pozyskania kapitału, nierzadko wnosząc do spółki również cenne wartości dodane.

 

Realizacja kapitałochłonnych inwestycji, a sprzedaż firmy

Z definicji pojęcia kapitałochłonności wynika,

że jest to stosunek wartości środków trwałych zaangażowanych w produkcji do wartości produkcji, uzyskanej za ich pomocą.

Współczynnik kapitałochłonności oznacza zatem, wielkość nakładów inwestycyjnych, koniecznych do uzyskania danego efektu produkcyjnego.

Na podstawie prowadzonych badań ekonomicznych w sektorze małej i średniej przedsiębiorczości ustalono, iż przedsiębiorcy, którzy podejmują decyzje związane z szacowaniem potrzebnych środków na realizacje inwestycji w firmie, kierują się w znacznej mierze, intuicyjnością. Nie biorą oni pod uwagę metod obliczeniowych; matematyczno-statystycznych, które mogłyby wykazać z goła inny wynik. Takie próby określenia kapitałochłonności pozwoliłyby określić faktyczne zapotrzebowanie finansowe na realizacje danego projektu w firmie czy wizji właściciela na rozwój. Jest to niewątpliwe jedna z słabszych stron w ten sposób, działających biznesów.

Niedostatek kapitału, brak fachowej kadry menadżerskiej oraz czasu na realizacje inwestycji powoduje, że małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują pomocy z zewnątrz. Słabym punktem przedsiębiorców w tym wypadku bywa zbyt doskonała wizja własnej osoby, jako specjalisty o wysokich kompetencjach i umiejętnościach zarządczych. Oczywiście nie można generalizować takich sytuacji i zachowań przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać, iż realizacja dużych inwestycji jest zazwyczaj wysoce kapitałochłonna i wówczas konieczna jest radykalna zmiana koncepcji działania. Nieodpowiednia polityka małych i średnich przedsiębiorstwa prowadzi niejednokrotnie do sprzedaży firmy lub jej zamknięcia. Nasza wizja dalszego rozwoju biznesu z naszym udziałem, może mieć sens tylko we współpracy z inwestorami.

 

Zwiększone finansowanie biznesu z uwagi na zmienne warunki gospodarki

Kiedy na świecie dochodzi do nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń na polu ekonomicznym i gospodarczym, nasz biznes może nie udźwignąć zmian jakie ze sobą niosą. Niezależnie od tego czy wynikają one z zamierzonych działań człowieka, czy też są wynikiem zakłóceń prawidłowego funkcjonowania globalnej gospodarki mocno obciążają przedsiębiorców. Splot niekorzystnych okoliczności, zmienność koniunktury, nieprzewidywalność zachowań ludzkich, wprowadzenie nowych regulacji prawnych może przyczynić się do utraty płynności i korzyści finansowych jakie dotąd generowało, świetnie działające przedsiębiorstwo, zmuszając właściciela do sprzedaży firmy.

Przykładem takiej sytuacji może być obecny kryzys, wywołany koronawirusem Covid-19, który bardzo destabilizująco wpłynął na gospodarkę całego świata. W takich warunkach wiele firm upadło całkowicie, wiele jest na krawędzi bankructwa, ogromna ilość przedsiębiorców została zmuszona do grupowych zwolnień, a jeszcze inne zostały sprzedane, za przysłowiowy grosz.

Zmienne warunki gospodarcze wymuszają dostosowanie się przedsiębiorców do nowych realiów rynku. Niektórzy z nich, odnajdują się w nowej rzeczywistości, inni muszą szukać radykalnych rozwiązań. Wielu przedsiębiorców decyduje się na sprzedaż firmy. Wzrost opłat związanych z działalnością, podatki, rosnące koszty utrzymania pracowników, nie pozwalają im dłużej prowadzić biznesu. Zapewne na podstawie takich przesłanek dużo firm zostało wystawionych na sprzedaż.

Kategorie: sprzedam firmę sprzątającąkupię firmę transportowąsprzedam firmę budowlaną
//M.K.

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/Ua-agENjmI4Zobacz również

Wycena przedsiębiorstwa, czy można samodzielnie wycenić własną firmę?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często stają przed dylematem ile tak naprawdę warte jest przedsiębiorstwo. Taka wycena jest bardzo potrzebna w celu realizacji wielu zdarzeń gospodarczych. A wśród nich najistotniejszymi są – sprzedaż udziałów, pozyskiwanie inwestora, ubieganie się o kredyt czy tez sprzedaż firmy. Wycena to po prostu określenie całkowitej wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu wybranych...

Oszczędności w firmie – sposoby na redukcję kosztów

Wiele firm boryka się z problemami wydatków, właściciele muszą wprowadzać oszczędności. Jednak oszczędności to tak naprawdę nie tylko wydatki ale i rozwój firmy. Często sami pracownicy patrzą przychylnie na optymalizację kosztów, dzięki wdrożeniu automatyzacji procesów, zrealizowanych jest więcej zadań a pracownik może liczyć na realne profity.

Motywowanie pracowników - jak skutecznie to robić ?

Produkt w sieci reklamować można na różne sposoby. Z resztą samo założenie sklepu internetowego wydaje się proste i dostępne dla każdego. Skoro wielu z nas korzysta podczas zakupów z oferty sklepów online, można by założyć, że sprzedaż w internecie idzie gładko. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a problemy w sprzedaży online zdarzają się często. Pomimo że sam sklep jest skonstruowany poprawnie i zbudowany w pełni profesjonalnie, produkty mogą nie trafiać do odbiorców lub ich widoczność w sieci może być zbyt mała.

Jak napisać wezwanie do zapłaty - prosty przykład

Wezwanie do zapłaty to narzędzie tzw. miękkiej windykacji oraz sposób polubownego załatwienia sprawy z dłużnikiem. Jest to wymóg aby wystąpić na ścieżkę sądową. Zdarza się, że mamy do czynienia z nierzetelnym kontrahentem i musimy odzyskać swoją należność. Takie wezwanie powinno spełniać kilka funkcji. Przede wszystkim należy poinformować o istniejącym zobowiązaniu oraz jego wysokości. Trzeba też ustanowić termin na uregulowanie należności, a także poinformować o konsekwencjach, wynikających z przekroczonego terminu

Promowanie produktu - jak skutecznie promować produkt w internecie

Produkt w sieci reklamować można na różne sposoby. Z resztą samo założenie sklepu internetowego wydaje się proste i dostępne dla każdego. Skoro wielu z nas korzysta podczas zakupów z oferty sklepów online, można by założyć, że sprzedaż w internecie idzie gładko. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a problemy w sprzedaży online zdarzają się często. Pomimo że sam sklep jest skonstruowany poprawnie i zbudowany w pełni profesjonalnie, produkty mogą nie trafiać do odbiorców lub ich widoczność w sieci może być zbyt mała.

Struktura biznesplanu: z czego powinien składać się biznesplan?

Biznesplan to swego rodzaju dokument sporządzany przy ubieganiu się o wszelkiego rodzaju dofinansowania. Powinien zawierać rzeczowe dane. Struktura biznesplanu głównie zależy od wielkości firmy, oraz tego w jakim celu jest sporządzany. Przed przygotowaniem biznesplanu, warto byłoby ustalić jego składowe. Nie ma szczególnych wytycznych z czego ma się składać, jednak podstawowe informacje powinny być zawarte w każdym typowym biznesplanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl