BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

ACCELO - archiwizowanie, skanowanie, przetwarzanie i obieg dokumentów

Informacje podstawowe:

Województwo łódzkie
Miasto Łódź
Cena sprzedaży do negocjacji
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 31 lipca 2020

ID ogłoszenia: #4401
liczba wyświetleń: 653
Ogłoszenie: ACCELO - archiwizowanie, skanowanie, przetwarzanie i obieg dokumentów jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.
Opis ogłoszenia:

Syndyk masy upadłości S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

a) prawa własności do autorskiego oprogramowania o nazwie „ACCELO”, pozwalającego na kompleksową obsługę przedsiębiorstw w obszarze archiwizowania, skanowania, przetwarzania i obiegu dokumentów za łączną cenę równą wartości oszacowania, tj. za sumę 1. 468. 108, 00 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem złotych i 00/100 gr.) netto, wynikająca z profesjonalnej wyceny powyższego składnika masy upadłości o numerze inwentarzowym 815 dokonanej w maju 2018 roku przez firmę EFL Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;

b) prawo własności do oprogramowania OCR 03.03.00 XDMS, którego producentem jest firma ABBYY (największy producent OCR na świecie), tj. oprogramowania służącego do świadczenia usług skanowania z ekstrakcją danych bezpośrednio z dokumentów źródłowych, ściśle związanego ze sprzedażą ww. oprogramowania ACCELO (ekstrakcja danych bezpośrednio do systemu ACCELO), o limicie blisko 4 mln skanów możliwych nadal do wykorzystania za łączną cenę równą wartości oszacowania, tj. 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych i 00/100 gr.) netto, wynikająca z profesjonalnej wyceny powyższego składnika masy upadłości o numerze inwentarzowym 816 dokonanej w maju 2018 roku przez firmę EFL Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
tj. łącznie za cenę nie niższą niż 1. 558. 108, 00 złotych netto (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem złotych i 00/100gr.).
Do konkursu zaprasza się krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnej oferty zgodnej z Regulaminem sprzedaży w drodze konkursu ofert oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% minimalnej ceny zakupu na poniższy rachunek bankowy funduszy masy upadłości S.A. w upadłości:
96 1090 1304 0000 0001 3627 5410

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 21. 08. 2020r. do godz. 15:00 na adres Kancelarii syndyka masy upadłości S.A. w upadłości, tj.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z napisem: „Oferta zakupu prawa własności do oprogramowania „ACCELO”, wraz z oprogramowaniem wspierającym OCR” - decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
Otwarcie i rozpoznanie ofert przez komisję odbędzie się w dniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku, o godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka, położonej przy ulicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........
Szczegółowe warunki konkursu ofert określa Regulamin wraz z pełną dokumentacją oferowanego oprogramowania wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości S.A. w upadłości, tj. w Kancelarii Syndyka Artura Jankowskiego, przy ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........., od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz ustalanie terminu oględzin dokumentacji udzielane są pod numerem telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... oraz pod adresem e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............
Dodatkowe informacje:

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 21.08.2020r. do godz. 15:00 na adres Kancelarii syndyka masy upadłości XSystem S.A. w upadłości, tj.: Kancelaria Syndyka Artura Jankowskiego, ul. Suwalska 25/27, 93 – 176 Łódź z napisem: „Oferta zakupu prawa własności do oprogramowania „ACCELO”, wraz z oprogramowaniem wspierającym OCR” - decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
Otwarcie i rozpoznanie ofert przez komisję odbędzie się w dniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku, o godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka, położonej przy ulicy Suwalskiej 25/27 w Łodzi.

Regulamin wraz z pełną dokumentacją oferowanego oprogramowania wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości XSystem S.A. w upadłości, tj. w Kancelarii Syndyka Artura Jankowskiego, przy ul. ul. Suwalska 25/27, 93 - 176 Łódź, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz ustalanie terminu oględzin dokumentacji udzielane są pod numerem telefonu 728 123 430 oraz pod adresem e-mail: ajankowski@syndykjankowski.pl

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

ACCELO archiwizowanie skanowanie przetwarzanie obieg dokumentówWszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl