BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Syndyk sprzeda 8 337 udziałów w firmie Expom Kwidzyn

Informacje podstawowe:

Województwo pomorskie
Miasto Kwidzyn
Ulica Nowy Dwór 1
Cena sprzedaży 1 900 000 PLN
Zasięg przedsiębiorstwa Światowy
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 06 marca 2019

ID ogłoszenia: #1468
liczba wyświetleń: 2851
Ogłoszenie: Syndyk sprzeda 8 337 udziałów w firmie Expom Kwidzyn jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.
Opis ogłoszenia:

Syndyk masy upadłości FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni ogłasza pisemny konkurs ofert na:

sprzedaż wszystkich 8337 udziałów (spośród 8370) w kapitale zakładowym spółki pod firmą EXPOM Kwidzyn spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (82-500) przy ul. Nowy Dwór 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000013745 2, numer REGON: 170054320 , numer NIP: 581000467 6, za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.900.000,00 zł plus ewentualny podatek VAT
Sprzedaż i nabycie przedmiotu przetargu nastąpi w takim stanie prawnym i faktycznym, w jakim znajduje się on w dacie sprzedaży.

Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2018 roku osobiście w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7, bądź za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

BIURO SYNDYKA Doroty Kowalewskiej
ul. Budowlanych 7 80-298 Gdańsk
sygnatura akt VI GUp 18/13
KONKURS OFERT sprzedaż udziałów w spółce EXPOM Kwidzyn spółka z o.o.
FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

W przypadku przesłania oferty pocztą, jako dzień złożenia oferty liczy się dzień wpływu oferty do biura syndyka Doroty Kowalewskiej znajdującego się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 3 września 2018 roku o godzinie 11.00 w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku pol­skim i winna zawierać:

imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,
aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów,
oferowaną cenę nabycia netto.

Pozostałe warunki sprzedaży w formie niniejszego pisemnego konkursu ofert zawarte są w REGULAMINIE KONKURSU OFERT zamieszczonym na stronie internetowej w**********************l Wszelkich informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela Pan Michał Kulczyński tel. +48 660 442 283

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

EXPOM Kwidzyn Syndyk sprzeda upadłość

Zobacz również:

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl