BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Sprzedam 100% udziałów w spółce Jotes Business Park

Informacje podstawowe:

Województwo łódzkie
Miasto Łódź
Cena sprzedaży 500 000 PLN
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 24 lipca 2020

ID ogłoszenia: #4374
liczba wyświetleń: 1525
Ogłoszenie: Sprzedam 100% udziałów w spółce Jotes Business Park jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.
Opis ogłoszenia:

Zarządca Redwood Holding SA w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert

• 144.680 udziałów w spółce Jotes Business Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS
o wartości nominalnej 50,- zł każdy; łączna wartość nominalna udziałów 7.234.000,- zł, co stanowi 100% wszystkich udziałów,

za cenę nie niższą niż 500.000,00 zł ( pięćset tysięcy złotych);

Do konkursu zaprasza się krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnej oferty zgodnej z Regulaminem sprzedaży w drodze konkursu ofert oraz wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy Redwood Holding SA w restrukturyzacji.

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do 09.05.2018 r. do godz. 15.00 na adres biura zarządcy Redwood Holding SA w restrukturyzacji: Kancelaria Syndyka Tadeusz Kamiński, ........................ z napisem: „Oferta zakupu 100% udziałów spółki Jotes Business Park”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez komisję odbędzie się w dniu 10 maja 2018 roku, o godz. 10.00, w biurze zarządcy przy ul. ........................
Szczegółowe warunki konkursu ofert określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze zarządcy Redwood Holding SA w restrukturyzacji: Kancelaria Syndyka Tadeusz Kamiński, ........................

Informacje dotyczące warunków sprzedaży uzyskać można w biurze zarządcy Redwood Holding SA w restrukturyzacji ..................... od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

Materiały informacyjne dotyczące sprzedawanej spółki Jotes Business Park można oglądać w terminie do 09.05.2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu tel. ...........................

Dodatkowe informacje:

Zarządca Redwood Holding SA w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi przy ul. Papierniczej 7E sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert

• 144.680 udziałów w spółce Jotes Business Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000358114 o wartości nominalnej 50,- zł każdy; łączna wartość nominalna udziałów 7.234.000,- zł, co stanowi 100% wszystkich udziałów,

za cenę nie niższą niż 500.000,00 zł ( pięćset tysięcy złotych);

Do konkursu zaprasza się krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnej oferty zgodnej z Regulaminem sprzedaży
w drodze konkursu ofert oraz wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy Redwood Holding SA w restrukturyzacji:

75 1090 1304 0000 0001 3442 4543

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do 09.05.2018 r. do godz. 15.00 na adres biura zarządcy Redwood Holding SA w restrukturyzacji: Kancelaria Syndyka Tadeusz Kamiński, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź z napisem: „Oferta zakupu 100% udziałów spółki Jotes Business Park”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez komisję odbędzie się w dniu 10 maja 2018 roku, o godz. 10.00, w biurze zarządcy przy ul. Aleksandra 24/26/26G w Łodzi.

Szczegółowe warunki konkursu ofert określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze zarządcy Redwood Holding SA w restrukturyzacji: Kancelaria Syndyka Tadeusz Kamiński, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź.
Informacje dotyczące warunków sprzedaży uzyskać można w biurze zarządcy Redwood Holding SA w restrukturyzacji w Łodzi, przy ul. Aleksandra 24/26/26G od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.
Materiały informacyjne dotyczące sprzedawanej spółki Jotes Business Park można oglądać w terminie do 09.05.2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu tel. [dane dostępne po zalogowaniu]

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

Redwood Holding SA 100% udziałów Jotes Business ParkWszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl