BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Syndyk sprzeda zakład produkcji drzwi

Informacje podstawowe:

Województwo pomorskie
Ulica Budowlana
Cena sprzedaży 26 533 800 PLN
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
Forma prawna Spółka z o.o.
Powód sprzedaży Postępowanie upadłościowe spółki
Nieruchomość na własność tak
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 17 lipca 2022
Oferta ważna do: 08 sierpnia 2022

ID ogłoszenia: #7758
liczba wyświetleń: 854
Ogłoszenie: Syndyk sprzeda zakład produkcji drzwi jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.
Opis ogłoszenia:

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Door-Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kartoszynie (NIP: 5842414839, REGON: 192119166, KRS: 0000019387) ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

1. Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa działającego pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DOOR-POL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartoszynie (84-110) ul. Budowlana nr 4, KRS 0000019387, REGON: 192119166, NIP: 5842414839, w upadłości w rozumieniu art. 551 k.c. tj. jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej spółki - wyłącznie w części zlokalizowanej w miejscowości Kartoszyno ul. Budowlanych 8 – obejmującej:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działki nr 199/1, 199/120, 199/121 o łącznej powierzchni 2,1307 ha, położonej w miejscowości Kartoszyno przy ulicy Budowlanych 8, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. Pomorskie, które objęte są księgami wieczystymi Kw nr GD2W/00048777/9, GD2W/00034832/2, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

b) środki techniczne położone na ww. opisanej nieruchomości:
Hala nr 1:
• Linia produkcji drzwi BURKLE
• Linia do obróbki skrzydeł drzwiowych HOMAG
• Linia pakowania GRASO
• Pilarka tarczowa formatowa „ALTENDORF"
• Oklejarka płaszczyzn drzwiowych BARBERAN:
• Automatyczna linia pakowania ROBOPAC
• Szorowarka samojezdna KERCHER
Hala nr 2:
• Linia załadunku BURKLE
• Linia do obróbki skrzydeł drzwiowych HOMAG
• Linia do oklejania płaszczyzn profilowych Postforming HOMAG
• Linia do oklejania folią profili ościeżnic FRIZ
• Linia montażowa KRAFT
• Piła radialna, ukosowa do cięcia poprzecznego KRAFT
• Rębak WEIMA
• Strugarka czterostronna WEINIG UNIMATE 23E
• Piła do rozkroju wielkich formatek HOLZMA
• Linia do rozkroju PAUL HOLZMA
• Rama montażowa ściskowa
Hala nr 3:
• Piła ukośnica dwugłowicowa FWB
• Piła ukośnica dwugłowicowa
• Wiertarka wielowrzecionowa SCM TOP 35
• Pilarka tarczowa JAROMA

c) Materiały do produkcji, półprodukty i produkty.

2. Raport z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz załącznikami udostępniony jest do wglądu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

3. Cena wywoławcza wynosi 26.533.800,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych).

4. Oferty należy składać do dnia 5 sierpnia 2022 r. bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, 80-126 Gdańsk ul. Piekarnicza 10) listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).

5. Wymagane jest wadium w wysokości 2.653.380,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 0/100). Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DOOR-POL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości pod nr rachunku prowadzonym w banku ING Bank Śląski 57 1050 1764 1000 0090 8125 2422 (posiadacz rachunku: Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne Sp. z o.o.) najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2022 r.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2022 r., godz. 12.30, sala B.65 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, 80-126 Gdańsk ul. Piekarnicza 10.

7. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy pod sygn. VI GUp 194/21 oraz w Kancelarii Syndyka - [Dane kontaktowe dostępne po zalogowaniu na prawej kolumnie] tel.

Fot.: https://unsplash.com/photos/zybBJ5axFpM

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

zakład produkcji drzwi Syndyk sprzeda zakład drzwi produkcja Syndyk Syndyk sprzeda Door-Pol

Zobacz również:

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl