BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Syndyk masy upadłości Janfruit, Spółki z o.o., ogłasza przetarg ofertowy za zakup wchodzących w skład masy upadłości ruchomości

Informacje podstawowe:

Województwo mazowieckie
Ulica Dąbrówka Nowa 8 05-620 Błędów
Kwota inwestycji do negocjacji
Zasięg przedsiębiorstwa Lokalny
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 16 maja 2023

ID ogłoszenia: #8784
liczba wyświetleń: 810
Ogłoszenie: Syndyk masy upadłości Janfruit, Spółki z o.o., ogłasza przetarg ofertowy za zakup wchodzących w skład masy upadłości ruchomości jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.
Opis ogłoszenia:

Syndyk masy upadłości Janfruit ,Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, ogłasza przetarg ofertowy za zakup wchodzących w skład masy upadłości ruchomości

1.Linia paletyzatorów z bindownicą - cena wywoławcza 508 000,- złotych (słownie: pięćset osiem tysięcy złotych)

2.Linia wstępnego sortowania owoców – cena wywoławcza 300 000 000,- złotych (słownie: trzy miliony złotych)

3.Linie pakujące produkcji Sorter rok produkcji. 2011 – cena wywoławcza 840 000,- złotych (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych)

4.linie pakujące produkcji Sorter rok produkcji. 2012 – cena wywoławcza 636 000,- złotych
(słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych)

5.Linia do obierania i krojenia jabłek – cena wywoławcza 49 000,- złotych9słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

6. Regały paletowe rzędowe – 140 000,- złotych(słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)
Sprzedaż jest objęta 23% podatkiem VAT

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% podanej
w ogłoszeniu wartości ruchomości, na rachunek bankowy masy upadłości: Pekao S.A.47 1240 6292 1111 0011 1527 0348 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert (decyduje data uznania rachunku bankowego masy upadłości)

Oferty warz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w regulaminie przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2023 roku do godz.: 15.00 w biurze syndyka ul. Żurawia 32/34 lok 521, 00-515 warszawa lub listem poleconym (decyduje data wpływu do biura syndyka) z podaniem sygnatury akt V GUp 15/22.
Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 5 czerwca 2023 roku o godz. 15.00
Przedmiot przetargu można oglądać w dni powszednie w godzinach 10.00- 14.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu

Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią regulaminu przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.
Regulamin przetargu jest dostępny w biurze syndyka.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. [Dane kontaktowe dostępne po zalogowaniu na prawej kolumnie] lub [Dane kontaktowe dostępne po zalogowaniu na prawej kolumnie]

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/Qt6ojt3CacE

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

Syndyk Syndyk sprzeda ruchomości Janfruit

Zobacz również:

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl