BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego - Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Informacje podstawowe:

Województwo pomorskie
Miasto Gdańsk
Ulica Budowlanych 46c
Cena sprzedaży 4 200 000 PLN
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
W kadrze są osoby zdolne objąć stanowisko menadżerskie? tak
Nieruchomość na własność tak
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 11 lutego 2019

ID ogłoszenia: #1212
liczba wyświetleń: 1489
Ogłoszenie: Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego - Unimor Radiocom Sp. z o.o. jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.
Opis ogłoszenia:

Przedmiotem przetargu jest licytowany jako pierwszy pakiet obejmujący łącznie opisane dalej w pkt l i 2:

1. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku, woj. pomorskie, przy ulicy Budowlanych 46c, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 113/13 (obręb 0035, Kokoszki), o łącznej powierzchni 7413 m2 oraz prawa własności znajdujących się na tym gruncie budynków wraz budowlami i urządzeniami, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1G/00073105/1.

2. zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłej spółki Unimor Radiocom Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 80-298 Gdańsku, ul. Budowlanych 46c, woj. pomorskie, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, oraz protiukcja w toku i wyroby gotowe
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa następuje z wyłączeniem na podstawie art. 552 Kodeksu Cywilnego:
- koncesji MSWiA nr B-436/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r.
- wierzytelności innych, niż wynikające z kwot zatrzymanych z tytułu zobowiązań gwarancyjnych,
- środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych,
- innych środków pieniężnych,
- licencji na oprogramowanie SolidWorks, CorelDraw, pakiet Symfonia oraz zestawy komputerowe/ serwery z danymi księgowymi i kadrowymi,
- pozostałych praw do nieruchomości w Gdańsku, przy ul. Budowlanych 46c.

Cena wywoławcza za nabycie pakietu obejmującego prawa do nieruchomości i zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz produkcję w toku i wyroby gotowe, wynosi 4.200.000,00 PLN (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy 00/100 złotych)
Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy w przetargu na pakiet opisany powyżej nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wszystkie warunki przetargu lub też syndyk unieważni z dowolnej przyczyny przetarg, bądź odstąpi od wskazania wyboru oferenta, na posiedzeniu Sądu w dniu 05.07.2017r. będą przeprowadzone poniższe przetargi w kolejności na:
- nabycie praw związanych z nieruchomością w Gdańsku, ul. Budowlanych 46c - opisanych w pkt l
- nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego - opisanej w pkt 2

Cena wywoławcza za nabycie wyłącznie praw związanych z nieruchomością, wynosi 2.524.000,00 PLN
(słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące 00/100 złotych)
Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług.

Cena wywoławcza za nabycie wyłącznie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz produkcji w toku i wyrobów gotowych, wynosi 1.676.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych)
Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług.

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

przedsiębiorstwo upadłe upadłość Unimor Radiocom

Zobacz również:

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl