BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

NIEWIADÓW S.A. - sprzedaż Zakładu Produkcji Narzędzi

Informacje podstawowe:

Województwo łódzkie
Miasto Ujazd
Ulica Osiedle Niewiadów 49
Cena sprzedaży 3 077 900 PLN
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
Nieruchomość na własność tak
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 15 lutego 2019

ID ogłoszenia: #1272
liczba wyświetleń: 1277
Ogłoszenie: NIEWIADÓW S.A. - sprzedaż Zakładu Produkcji Narzędzi jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.
Opis ogłoszenia:

I. Syndyk masy upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadów zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Produkcji Narzędzi w skład którego wchodzą:

1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów, oznaczonej numerem działki 1230/33 o powierzchni 00ha47a86m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr KW PT1T/00069780/1, wraz z prawem własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków i budowli,

2. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów, oznaczonej numerem działki 1230/62 o powierzchni 00ha06a04m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr KW PT1T/00065241/3, wraz z prawem własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków i budowli,

3. udział wynoszący 1/2 (jedną drugą) w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów, oznaczonej numerem działki 1230/72 o powierzchni 00ha08a89m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00045577/1, wraz z udziałem wynoszącym 1/2 (jedną drugą) w prawie własności znajdujących się na tej nieruchomości budowli,

4. udział wynoszący 230/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów, oznaczonej numerem działki 1230/60, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00069064/6,

5. ruchomości w postaci urządzeń, maszyn i narzędzi wymienionych w wycenie ZCP Narzędziowni sporządzonej w lipcu 2018 roku przez VIKING Biuro Obrotu Nieruchomościami, Projektowania i Wycen Czesław Ciołkiewicz,

6. przysługujące padłemu prawa do dokumentacji technicznej umożliwiającej produkcją narzędzi.


II. Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż wszystkich wyżej wymienionych składników majątkowych, w związku z czym oferty zakupu poszczególnych składników nie będą rozpatrywane. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 3.077.900,00 zł (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych).

III. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert w języku polskim, które winny być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 5 kwietnia 2019 roku do godziny 15.00 na adres: Syndyk masy upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadów, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 49, z czytelnym napisem na kopercie „OFERTA ZAKUPU ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – NARZĘDZIOWNIA". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Szczegółowe wymogi, jakim powinny odpowiadać pisemne oferty zostały określone w Regulaminie przetargu oraz w treści postanowienia sędziego komisarza z dnia 28 grudnia 2018 r. sygn. akt V GUp2/11,

IV. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem odrzucenia jego oferty, najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2019 r. wpłacić wadium w kwocie 300.000,00 (trzysta tysięcy złotych) na rachunek

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 15 1500 1605 1216 0003 6207 0000 Przy ocenie terminu wpłacenia wadium decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości.

V. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.00 w sali numer XIII w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5 (nowy budynek).

VI. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny;

VII. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu ustalony przez syndyka, zatwierdzony postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 28.12.2018 r. w sprawie V GUp 2/11, wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadów, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 49 oraz w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5.

VIII. Z przedmiotem przetargu i jego zakresem rzeczowym, a także ze szczegółowym spisem składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa można zapoznać się w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem pod numerami telefonu [dane dostępne po zalogowaniu]. W tym samym terminie, po wcześniejszym umówieniu się, Syndyk udziela także szczegółowych informacji na temat zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem przetargu.

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

NIEWIADÓW S.A. Zakład Produkcji Narzędzi zakład produkcyjny

Zobacz również:

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl