BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Na sprzedaż nieruchomość i wyposażenie zakładu produkcyjnego w Obornikach Śląskich

Informacje podstawowe:

Miasto Oborniki Śląskie
Cena sprzedaży 8 710 020 PLN
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 01 grudnia 2018

ID ogłoszenia: #504
liczba wyświetleń: 923
Ogłoszenie: Na sprzedaż nieruchomość i wyposażenie zakładu produkcyjnego w Obornikach Śląskich jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.


Opis ogłoszenia:

Syndyk masy upadłości Zakładów Wyrobów Cukierniczych „Miś” sp. z o.o. w upadłości oraz Zwc Produkcja sp. z o.o. w upadłości na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa upadłościowego zaprasza do składania ofert na nabycie składników majątkowych obu mas upadłości oraz przysługującym im praw o łącznej wartości 8.710.019,50 zł, w skład których wchodzą:

• prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Piłsudskiego 23-29, AM-13, w obrębie 0001 Oborniki Śląskie, w granicach działki gruntu nr 113/1 o pow. 1,2532 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00011848/6;
• ruchomości w postaci maszyn, urządzeń i innych elementów stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego.

Oferty pisemne na całość należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 06.12.2018 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w kwocie 870.000,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Zakładów Wyrobów Cukierniczych „Miś” sp. z o.o. w upadłości o numerze 02175010640000000021800098, z podaniem w tytule przelewu „Wadium”.

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2018 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

zakład produkcyjny upadłość

Zobacz również:

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl