BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Inwestycje w medyczną marihuane

Informacje podstawowe:

Województwo mazowieckie
Miasto Warszawa
Kwota inwestycji do negocjacji
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 26 listopada 2018

ID ogłoszenia: #428
liczba wyświetleń: 984
Ogłoszenie: Inwestycje w medyczną marihuane jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.
Opis ogłoszenia:

Spółka handlowa prowadząca działalność w zakresie krajowej produkcji leków z konopi poszukuje inwestorów.
Od 1 listopada 2017r. przepisy prawne umożliwiają w Polsce produkcję i dopuszczenie do obrotu leków z konopi.
Krajowe podmioty gospodarcze mogą ubiegać się o wpis do rejestru wytwórców/importerów oraz zezwolenia na działalność produkcyjną w zakresie:

- importu i przetwórstwa surowca roślinnego – wytwarzania substancji czynnej dla przemysłu farmaceutycznego
- podwykonawstwa dla wytwórców produktów leczniczych obejmującego
- otrzymywanie / import substancji czynnej
- wytwarzanie, konfekcjonowanie i przygotowanie do dystrybucji produktów leczniczych
- kontrolę jakości na potrzeby produkcji i dystrybucji
- wyspecjalizowane magazynowanie i wsparcie dystrybucji hurtowej i detalicznej

Przedmiot inwestycji:
Uzyskanie prawa do dysponowania infrastrukturą poprzez nabycie lub w drodze umowy (zakład)
Uzyskanie praw wytwórcy / importera substancji czynnych i produktów leczniczych w zakresie konopi medycznych – umożliwiających produkcję i zbyt produktów oraz świadczenie usług na rynku farmaceutycznym Wejście na rynek z ofertą usług obsługi procesów związanych z wytwarzaniem i obrotem, w tym badania rozwojowe produktu oraz usługi na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych związane z obrotem produktami leczniczymi.

Zakład
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa dysponującego infrastrukturą do
wykonywania wszystkich operacji związanych z importem, przetwórstwem, wytwarzaniem, dystrybucją surowca dopuszczonego do obrotu lub badań klinicznych.
Operowanie na rynku farmaceutycznym wymaga dysponowania wyspecjalizowanym zakładem (infrastrukturą), zarejestrowanym i zatwierdzonym przez właściwe władze do wykonywania każdego etapu produkcji dystrybucji na podstawie wpisu do rejestru lub zezwolenia. Zakład (infrastruktura) może być własnością wytwórcy bądź użytkowany na podstawie umowy.
Infrastruktura obejmuje w szczególności pomieszczenia i urządzenia produkcyjne, laboratoria, zatrudniony personel,
rozwiązania organizacyjne, technologiczne (know-how) lub prawa własności przemysłowej, usługi osób wykwalifikowanych – wyodrębnione z przeznaczeniem do wykonywania w/w operacji i procesów.

Rozwiązania IT dla obsługi działalności przedsiębiorstwa
Leki recepturowe na bazie konopi stanowią nowość na rynku farmaceutycznym. Obsługa cyklu życia takich produktów i realizacja założeń polityki handlowej zakłada zastosowanie dedykowanych rozwiązań informatycznych w zakresie monitorowania dostaw / zapotrzebowania, monitorowania bezpieczeństwa w ramach badań postautoryzacyjnych, ewidencji na potrzeby kontroli urzędowej, wymiany informacji z podmiotami uprawnionymi, realizacji obowiązków związanych z badaniami, zgłaszaniem działań niepożądanych – w zakresie wynikającym z przepisów prawa farmaceutycznego oraz z wymogów technologicznych procesów.

Zakup usług wsparcia
Usługi edukacyjne, konsultingowe i badawczo-rozwojowe dla branży medycznej oraz dla organizacji społecznych i instytucji publicznych potencjalnie oddziałujących na rynek produktów. Usługi zakupione od wyspecjalizowanego
podmiotu utworzonego w tym celu.

- Usługi zbierania i przetwarzania informacji zorientowane na dostarczenie wiedzy technicznej dla wsparcia działalności lekarzy i farmaceutów oraz samorządów zawodowych – wsparcie komunikacji społecznej
przedsiębiorstwa, wsparcie sprzedaży detalicznej i obsługi łańcucha dystrybucji;
- usługi edukacyjne i szkoleniowe w wyspecjalizowanych obszarach branżowych – kształcenie i wsparcie osób odpowiedzialnych za obrót i stosowanie produktów (dozwolona reklama produktów leczniczych), wsparcie sprzedaży detalicznej i obsługi pacjenta.

Formy inwestycji
Kapitalizacja – objęcie udziałów / akcji spółki kapitałowej w zamian za wkład pieniężny
Aport – objęcie udziałów / akcji spółki kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci infrastruktury
Pożyczka – powierzenie spółce środków obrotowych/inwestycyjnych z obowiązkiem zwrotu z odsetkami w terminie
realizacji inwestycji

Podpisanie umowy o zachowaniu poufności informacji
Przedstawienie oferty,

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/JuKgTqhSS5M

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

medyczna marihuana

Zobacz również:

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl