BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Podlaski Fundusz Kapitałowy

Logo: Podlaski Fundusz Kapitałowy
Nazwa: Podlaski Fundusz Kapitałowy
WWW: www.inwestycjekapitalowe.com
Kontakt: pfk@pfrr.pl
Obszar
zainteresowań:
Branża w jakiej działa dana firma ma dla nas drugorzędne znaczenie.
Opis

Działalność: Podlaski Fundusz Kapitałowy powstał ponad dwadzieścia lat temu. Każdego roku, spośród nadesłanych zgłoszeń, poddawanych bliższej analizie jest kilkadziesiąt projektów. W przypadku kilkunastu z nich dochodzi do bardziej zaawansowanych rozmów, które zwykle kończą się jedną lub dwiema inwestycjami.


Proces inwestycyjny: Czas trwania tego procesu jest różny. Zależy od stopnia przygotowania danego projektu, jednakże przeciętnie trwa ok. 3 miesięcy. W tym okresie wykonywane są analizy merytoryczne projektu, due diligence prawne oraz finansowe, a także przygotowanie umowy inwestycyjnej i negocjacje jej ostatecznych warunków.
 

Na jakim etapie musi być projekt:  Startup-y, które posiadają już zweryfikowany rynkowo model biznesowy i osiągają pierwsze przychody ze sprzedaży. Nasz fundusz chętnie wspiera również firmy na dalszym etapie rozwoju, które na przykład poszukują środków na ekspansję rynkową. W obu przypadkach kluczowym kryterium jest dla nas doświadczenie, a także wiedza osób zarządzających projektem. Ważny jest również potencjał do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Branża w jakiej działa dana firma ma dla nas drugorzędne znaczenie.
 

Przykłady inwestycji: BitCraft, z którą fundusz rozpoczął współpracę w 2016 roku. Aktualnie firma, dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu naszego Funduszu, rozwinęła działalność na międzynarodowym rynku i bez kompleksów konkuruje z największymi branżowymi graczami.
 

Największe błędy polskich pomysłodawców: Do najczęściej popełnianych błędów możemy zaliczyć m.in. przekonanie, że sam pomysł jest największą wartością samego projektu, podczas gdy kluczowa tak naprawdę jest jego realizacja. Niesprecyzowana grupa docelowych klientów oraz brak strategii sprzedaży to kolejny błąd młodych biznesów. Brak gotowości do poniesienia ryzyka w jakiejkolwiek formie – brak środków własnych, a zarazem wysokie oczekiwania co do wynagrodzenia finansowanego ze środków inwestora to również częste błędy. Obserwując startup-owców widzimy również, że często skupiają się oni na uczestnictwie w konkursach zamiast na core business, a także planują wyjścia na rynki zagraniczne, podczas gdy nie udało im się nic osiągnąć na łatwiejszym do rozpoznania, rynku lokalnym.


 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl