BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Platinum Seed Incubator

Logo: Platinum Seed Incubator
Nazwa: Platinum Seed Incubator
WWW: www.platinumseed.pl
Kontakt: contact@platinumseed.pl
Obszar
zainteresowań:
Branże: Fundusz koncentruje się na projektach z obszaru: ICT i TMT, m.in.: dostarczania treści, zarządzania treścią, e-commerce, aplikacji chmurowych (SaaS), Medycyna i ochrona zdrowia (m.in. projekty teleinformatyczne np. aplikacje ułatwiające funkcjonowanie i opiekę nad ludźmi starszymi), Biotechnologia Odnawialne Źródła Energii, Technika i Chemia
Opis

Działalność: Platinum Seed Incubator jest funduszem zalążkowym, pełniącym rolę pomostu między pomysłodawcą a rynkiem kapitałowym. Fundusz koncentruje swą uwagę na innowacjach i rynku usług cyfrowych. Celem jest pomoc pomysłodawcom w przekształcaniu innowacyjnych pomysłów w efektywne firmy. Grono doświadczonych ekspertów zapewnia profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz pozyskanie kapitału na start. Platinum Seed Incubator współpracuje szeroko z Aniołami Biznesu z Polski i innych krajów Europy, a także z innymi funduszami typu seed i venture capital. Fundusz nie tylko współfinansuje spółki w swoim portfelu, ale również wspiera je merytorycznie w całym okresie współpracy, aż do momentu dokonania wyjścia kapitałowego.
 

Geneza: Fundusz Platinum Seed Incubator powstał w sierpniu 2011. Michał Ciemiński – założyciel funduszu chcąc wykorzystać swoje bogate doświadczenie, kontakty biznesowe oraz oszczędności zainicjował działalność funduszu poprzez dokonanie dwóch inwestycji, z których w 2015 dokonał z sukcesem wyjść kapitałowych. W 2013 roku fundusz otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3. Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


Na jakim etapie musi być projekt:  Fundusz Platium Seed Incubator inwestuje w projekty w fazie seed.


Kwota inwestycji: Od 200 000 PLN do 600 000 PLN
 

Największy sukces inwestycyjny: Największym do tej pory sukcesem inwestycyjnym funduszu jest inwestycja w XTPL sp. z o.o., która zakończyła się wyjściem z inwestycji w zaledwie 10 miesięcy od inwestycji. Spółka we współpracy z Platinum Seed Incubator rozwinęła swoją działalność w bardzo szybkim tempie zdobywając w międzyczasie kolejne środki z programów unijnych, między innymi przyznawanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz uczestnicząc w prestiżowych programach akceleracyjnych jak MIT Forum Poland zakończone wyjazdem do Bostonu.


Wady i zalety polskich pomysłodawców: Niewątpliwą zaletą jest kreatywność, energia i zapał. Wadą zaś brak wiedzy biznesowej, konsekwencji w postępowaniu i determinacji. Pomysłodawcy planując swoją przyszłość biznesową powinni wyobrazić sobie sukces na końcu łącznie z tym jak precyzyjnie go zmierzą, kiedy on nastąpi i co, kiedy i z kim należy zrobić aby go osiągnąć. Warto także mieć oszacowaną swoją zdolność do zmiany, bo rzeczywistość weryfikuje każdy plan.


 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl