BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

PGE Ventures

Logo: PGE Ventures
Nazwa: PGE Ventures
WWW: www.pgeventures.pl
Kontakt: pge.ventures@gkpge.pl
Obszar
zainteresowań:
Optymalizacja działalności, magazynowania energii i czystych technologii wytwórczych, technologii informatycznych i komunikacyjnych, wzbogacania surowców energetycznych oraz utylizacji ubocznych produktów spalania
Opis

Działalność: PGE Ventures to powołany w ramach Grupy Kapitałowej PGE fundusz Corporate Venture Capital, którego celem jest inwestowanie w startupy. Fundusz wykorzystuje dźwignię finansową w postaci zewnętrznych programów, m.in. PFR Ventures, ale dysponuje również własnymi środkami dedykowanymi dla projektów, które posiadają strategiczne znaczenie dla Grupy i wpisują się w jej łańcuch wartości.

Fundusz PGE Ventures wspiera finansowo młodych przedsiębiorców, oferuje dostęp do zaawansowanej infrastruktury badawczo-rozwojowej w ramach współpracy wypracowanej z partnerami, pomaga prowadzić działania marketingowe, transferuje wiedzę i doświadczenie biznesowe.

Na jakim etapie musi być projekt: PGE Ventures zamierza inwestować w startupy we wczesnej fazie oraz fazie wzrostu, spełanijące określone kryteria inwestycyjne. Preferowanymi są spółki posiadające przynajmniej pierwszą wersję produktu, prowadzące sprzedaż i działające na szerokim rynku około-energetycznym.

Kwota inwestycji: W zależności od etapu rozwoju, start-upy mogą liczyć na dofinansowanie rzędu od 1 mln do 5 mln PLN. Fundusz preferuje obejmowanie mniejszościowych udziałów w młodych przedsiębiorstwach, a poza wniesieniem kapitału oferuje również know-how zarówno w zakresie głównej działalności biznesowej, jak i funkcji wsparcia.

Przykłady inwestycji:
PiMerge – spółka, która powstała w celu komercjalizacji technologii scalania różnego typu odpadowych popiołów lotnych do produktu charakteryzującego się wysoką odpornością na wymywanie. Celem było takie przetworzenie substratów, aby w sposób ekonomiczny zagospodarować odpady i zredukować przedostawanie się do środowiska zanieczyszczeń związanych z ich składowaniem bądź innym użytkowaniem. Tak powstała technologia wytwarzania produktu o tymczasowej nazwie „kompozytowe paliwo węglowe” wykorzystująca odpady pozostałe z produkcji węgla kamiennego na rynku polskim: flotokoncentratu, mułu oraz miału węglowego. Produkt PiMerge charakteryzuje się stabilnością parametrów fizykochemicznych i stanowi konkurencyjny ekonomicznie i jakościowo ekwiwalent do obecnie stosowanego na rynku paliwa do niskoemisyjnych pieców retortowych. Innowacyjna technologia może pomóc w skutecznym ograniczeniu problemu niskiej emisji, będącego jedną z głównych przyczyn smogu w dużych aglomeracjach miejskich.

Scanway – spółka specjalizuje się w świadczeniu usług inżynierskich, w ramach których opracowuje systemy wizyjne, skanowania 3D i laserowe, stanowiska obróbki oraz projektowanie CAD. Spółka działa przede wszystkim jako integrator, który tworzy gotowe systemy pod konkretne zagadnienia procesu technologicznego klienta. Odbiorcami technologii i usług oferowanych przez Scanway mogą być w szczególności grupy przedsiębiorstw posiadające aktywa o znaczeniu krytycznym dla zachowania łańcucha dostaw. Takimi przedsiębiorstwami są m.in. duże koncerny z sektora paliwowo-energetycznego. Monitoring i stała obserwacja infrastruktury energetycznej ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania operacyjnej zdolności aktywów do generacji i przesyłu energii elektrycznej.


 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl