BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Impera Alfa

Logo:  Impera Alfa
Nazwa: Impera Alfa
WWW: www.imperaalfa.pl

Kontakt:

kontakt@imperaalfa.pl
Obszar
zainteresowań:
Obszar zainteresowań: Główny obszar inwestycyjny Impera Alfa to szeroko zdefiniowany sektor rolnictwa, hodowli zwierząt oraz produkcji spożywczej (Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 4 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego). Dodatkowo, fundusz poszukuje projektów z obszarów: energetyki odnawialnej, ICT, health-tech, clean-tech, oraz fin-tech.
Opis

Działalność: Fundusz Impera Alfa jest funduszem typu venture capital, który został powołany w celu finansowania projektów technologicznych na wczesnym etapie rozwoju, pochodzących przede wszystkim ze środowisk jednostek naukowych.


Geneza: Fundusz został założony w 2015r. przez Impera Capital S.A. wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach realizowanego w latach 2015-2016 programu pilotażowego Bridge Alfa.
Na jakim etapie musi być projekt: Impera Alfa inwestuje w projekty znajdujące się na bardzo wczesnym etapie rozwoju, tj. w fazie Proof of Principle albo fazie Proof of Concept.


Kwota inwestycji: Fundusz angażuje finansowanie w przedziale od 200 tys. zł (w projekty na etapie Proof of Principle) oraz do 1 mln zł (w projekty na etapie Proof of Concept).


Przykładowe inwestycje:

  1. Napiferyn Biotech – celem projektu jest opracowanie nowatorskiej technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem niewykorzystywanego obecnie w tym celu rzepaku.
  2. Life Gel – Celem projektu jest opracowanie nowego podłoża biologicznego służącego do trójwymiarowej hodowli komórek. Tego rodzaju rozwiązanie służy prowadzeniu eksperymentów biologicznych in vitro.
  3. Tools Chem – Celem projektu jest opracowanie nowego preparatu chemicznego służącego do specjalistycznego mycia przemysłowego, tj. elementów zanieczyszczonych m.in. środkami ropopochodnymi. Produktem będzie alkaliczny środek wzbogacony środkami antykorozyjnymi (chroniącymi elementy ze stopów metali). Środek będzie stosowany w roztworze wodnym.


Największy sukces i największa porażka inwestycyjna? Za największy sukces fundusz uważa pozyskanie dla naszej spółki portfelowej – Napiferyn Biotech Sp. z o.o. – inwestora branżowego. Zaangażowanie nowego podmiotu stanowi potwierdzenie wartości tego projektu i jednocześnie pozwala na jego dalszą kontynuację.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl