BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

EBC Incubator

Logo: EBC Incubator
Nazwa: EBC Incubator
WWW: www.ebcincubator.pl
Kontakt: kontakt@ebcincubator.pl
Obszar
zainteresowań:
Obszary zainteresowania: Fundusz chętnie inwestuje m.in. w branże takie jakie jak: medycyna, chemia, biotechnologia , ochrona środowiska, ICT czy lotnictwo. Nie oznacza to jednak, iż zamyka się na innowacyjne pomysły z innych sektorów gospodarki.
Opis

Działalność: EBC Incubator sp. z o.o. zajmuje się inicjowaniem i komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań z udziałem zespołu, którego działalność ukierunkowana jest w głównej mierze na świadczenie usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie kompleksowego wsparcia (doradztwo, szkolenia) na wszystkich etapach wprowadzenia spółek do obrotu zorganizowanego. Naszą misją jest rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach.
 

Geneza: Fundusz powstał w 2008 roku początkowo pod nazwą IPP sp. z o.o., a następnie EBC Incubator sp. z o.o., jako podmiot zależny notowanego na rynku NewConnect EBC Solicitors S.A. Duże doświadczenie udziałowca w zakresie wejść i wyjść inwestycyjnych oraz analizy rozwiązań innowacyjnych i transferu technologii w ramach inwestycji w spółki sektora MSP, pozwoliło na podjęcie decyzji w 2012 roku o inicjowaniu działalności innowacyjnej. Początkowo była to działalność w roli pomostu łączącego autorów innowacyjnych rozwiązań oraz chcących zainwestować w innowacyjność fundusze typu Venture Capital, Anioły Biznesu i inni zewnętrzni inwestorzy. Z czasem dotychczasowa działalność spółki została wsparta przez silny back up, jakim są: doświadczenie, zasoby ludziki i materialne udziałowca.


Na jakim etapie musi być projekt: Pomysłodawcy, którzy myślą o stworzeniu swojego własnego innowacyjnego przedsiębiorstwa mogą sprawdzić realność założeń swojego przedsięwzięcia i wspólnie z nami zbadać rynek, ustalając czy jest na nim miejsce dla jego pomysłu.


Aby osiągnąć ten cel pomysłodawca zgłasza swój projekt poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który następnie zostaje poddany ocenie, na podstawie szczegółowych kryteriów:

  • zdefiniowanie pomysłu,
  • określenie branży kluczowej projektu,
  • identyfikacja innowacyjności pomysłu,
  • ocena rynkowa możliwości komercjalizacji pomysłu,
  • ocena stopnia zaangażowania pomysłodawcy.


Po spełnieniu powyższych kryteriów na ewentualnym spotkaniu z Koordynatorem Projektu omawiany zostaje zakres współpracy oraz przygotowanie modelu biznesowego (aspekty technologiczne, koncepcyjne i biznesowe).


Kwota inwestycji: Do 800 tys. PLN


Przykłady inwestycji:

1.    BM3 sp. z o.o. – Spółka zajmuje się zaprojektowaniem, wyprodukowaniem i oprogramowaniem gamy produktów bazujących na technologii Bluetooth Smart, które mają służyć deweloperom, producentom i integratorom. Model biznesowy opiera się na sprzedaży urządzeń Bluetooth Smart oprogramowanych do współpracy w sieci typu mesh.

2.     B-Waves sp. z o.o. – oferuje kompleksowe usługi związane z przeprowadzaniem badania EEG, za pomocą aplikacji mobilnej, przeznaczonej na telefony. Aplikacja przeznaczona jest w szczególności dla osób chorych na epilepsję, a także dla osób zdrowych, przeprowadzających badania hobbystycznie, w celu poznania poziomu swojego stresu lub koncentracji.

3.    Egzaminy Lekarskie sp. z o.o. – zajmuje się budową platformy internetowej oraz aplikacji mobilnej, która zawierać będzie materiały w formie testowej, na podstawie których studenci kierunków medycznych i stomatologicznych oraz osoby kontynuujące naukę w zakresie medycyny, będą mogły przygotowywać się do egzaminów. Użytkownicy będą mogli wyszukiwać interesujące ich egzaminy dzięki uporządkowaniu bazy wg poszczególnych danych: przedmiot, uczelnia, rok oraz rodzaj egzaminu.

4.    EpiDoc sp. z o.o. zajmuje się budową oraz rozwojem platformy internetowej w modelu SaaS (Software as a Service), wspierającej zarządzanie terapią epilepsji i relacji pomiędzy pacjentem, a lekarzem. Portal dedykowany jest lekarzom specjalistom, zajmującym się badaniem epilepsji oraz chorym na epilepsję. Z punktu widzenia pacjenta aplikacja będzie służyć jako środek komunikacji z lekarzem, który będzie pozwalał przesyłać wyniki badań przeprowadzonych za pośrednictwem mobilnych urządzeń EEG w celu ich analizy. W wiadomościach zwrotnych pacjent otrzyma od lekarza aktualną diagnozę przebiegu choroby oraz rekomendacje dotyczące dalszego leczenia. Za pośrednictwem platformy pacjent będzie mógł też umówić się na wizytę lekarską.

5.    IT dla MŚP sp. z o.o. – oferuje mikro i małym firmom usługi informatyczne, w postaci kompleksowego pakietu IT dla nowych spółek, którego istotą jest szybkość zakupu i konfiguracji, który to proces jest możliwy do przeprowadzenia w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Nowoutworzona spółka jako klient w modelu SaaS (Software as a Service) ma zapewnione wszystko, co niezbędne od strony obsługi IT w jej bieżącym funkcjonowaniu, a wszystko  co może się wydarzyć w czasie trwania usługi (awarie, błędy w oprogramowaniu) jest nadzorowane i naprawiane bezzwłocznie przez wykwalifikowaną kadrę zapewnioną przez pomysłodawców.

6.    Medlaw Consulting sp. z o.o.- zajmuje się budową i rozwojem internetowego serwisu konsultacji medycznych, których bezpośrednimi odbiorcami będą kancelarie prawne i inne podmioty, wykorzystujące opinie medyczne w swojej działalności. Użytkownikami systemu będą więc firmy odszkodowawcze, adwokaci oraz sami poszkodowani.

7.    MyBusinessGuide sp. z o.o. – zajmuje się budową i sprzedażą internetowej oraz mobilnej aplikacji przewodników turystycznych dla lokalnych firm. Aplikacja skierowana jest głównie do organizatorów wydarzeń kulturalnych, obiektów noclegowych, gastronomicznych, lokalnych organizacji turystycznych, obiektów turystycznych i przewodników miejskich. Wykorzystanie przez lokalne firmy aplikacji pozwala na udostępnienie klientom praktycznych informacji o ważnych miejscach i aktualnych wydarzeniach, odbywających się w okolicach ich firm.

8.    Nanostal-Procesy sp. z o.o.- zajmuje się opracowaniem i wprowadzeniem na rynek nowej technologii nanostrukturyzacji stali, przy wykorzystaniu obróbki cieplnej. Technologia ta umożliwi dostarczenie do przemysłu wyroby stalowe o wyższych parametrach mechanicznych i użytkowych, niż wyroby wytwarzane przy zastosowaniu konwencjonalnej obróbki cieplnej.

9.    Parkbox sp. z o.o. – zajmuje się zautomatyzowaniem płatności za postój na parkingu. Zostanie wprowadzone na rynek urządzenie w postaci mobilnego modułu, przytwierdzonego do przedniej szyby pojazdu, zbudowanego z szeregu komponentów oraz aplikacji mobilnej na telefony, do obsługi płatności.

10.    Prototype Hub sp. z o.o. – jest pierwszym w Polsce i unikalnym na skalę światową pośrednikiem w zamawianiu prototypów 3D pomiędzy wyspecjalizowanymi drukarniami 3D, a użytkownikami końcowymi. Dzięki zaoferowaniu dostępu do wielu różnych technologii oraz wynegocjowaniu korzystnych rabatów w drukarniach, klient może zrealizować swoje zamówienie optymalizując koszty druku prototypu.

11.    ProtoWEB sp. z o.o. – umożliwia stworzenie i przedstawienie klientowi gotowych mockup’ów w formie graficznej za pomocą klikalnej makiety, przez co proces komunikacji i prezentacji prototypu strony będzie można przeprowadzać w trakcie spotkania z klientem, co znacząco skróci czas developmentu. Wytworzenie i sprzedaż narzędzia ProtoWEB, pozwoli na połączenie statycznych mockupów i ustawienie klikalności w odpowiednich miejscach. Narzędzie to dostępne będzie dla potencjalnych klientów w modelu SaaS (Software as a Service).

12.    Pylon sp. z o.o. została powołana dla uruchomienia produkcji głośników, przy wykorzystaniu zaawansowanego technologicznie systemu projektowania, testowania i przeprowadzania symulacji pracy głośnika autorstwa duńskiej firmy LOUDSOFT. Dzięki wdrożeniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań głośniki wytwarzane przez Pylon będą wyróżniać się wysoką jakością dźwięku, dzięki czemu spółka będzie gotowa, aby podjąć zarówno rywalizację, jak i współpracę z najbardziej prestiżowymi, międzynarodowymi firmami z branży audio i pokrewnych.

13.    Rendering Max sp. z o.o. – to podmiot świadczący usługi renderowania zaawansowanej grafiki 3D. Model biznesowy Rendering Max zakłada budowę farmy renderującej, złożonej z wielu najbardziej obecnie zaawansowanych technicznie stacji renderujących (komputerów) posiadających łączny potencjał do obsługi renderingu co najmniej dziesięciu minut filmu w technologii HD dziennie. Rendering Max kierować będzie swoją ofertę do niewielkich agencji interaktywnych bądź reklamowych, a także grafików – freelencerów, którzy z założenia składać mają wiele niewielkich zleceń.

14.    Room Manager sp. z o.o. zajmuje się zaprojektowaniem, zbudowaniem i sprzedażą uniwersalnego, zintegrowanego systemu zarządzania salami konferencyjnymi w oparciu o innowacyjne systemy multimedialne i komunikacyjne.

15.    Shopscanner sp. z o.o. zajmuje się wprowadzeniem opracowanego narzędzia do automatycznego rozpoznawania produktów na zdjęciach półek sklepowych, które ma służyć kluczowym, korporacyjnym siłom sprzedaży oraz ankieterom z agencji badania rynku. Narzędzie to ma wspomagać wykonanie merchandisingowych audytów punktów sprzedaży.

16.    Sygnis New Technologies sp. z o.o. powstała w celu zaprojektowania, wytworzenia oraz sprzedaż innowacyjnego produktu, którym jest system wbudowany do drukarek 3D, pracujący w technologii FDM, o nazwie 3dChanger. System umożliwi przeprowadzenie pełnego procesu druku trójwymiarowego od projektu do gotowego datalu 3D, bez konieczności wykorzytania standardowego komputera zewnętrznego.

17.    Termo-Systems sp. z o.o. – Zakład produkcji chemicznej, którego podstawowym celem jest produkcja emulsji gruntującej o właściwościach termo-refleksyjnych. Produkty o właściwościach termo-refleksyjnych mają zastosowanie w charakterze produktów zwiększających poziom termoizolacji budynków mieszkalnych. Z drugiej strony, produkty o termo-refleksyjnych właściwościach mogą być stosowane jako uzupełnienie tradycyjnych metod termoizolacji – Termogrunt można stosować jako podkład pod farbę zewnętrzną, którą malowana będzie ocieplona styropianem fasada. Emulsja gruntująca Termogrunt będzie miała zastosowanie jako podkład gruntujący przy wszelkich pracach budowlanych – wymalowaniach wewnętrznych, fasadowych oraz przy malowaniu dachów oraz drewna (np. domków działkowych czy letniskowych)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl